Trang chủ Tin Tức Weiss Rating hạ xếp hạng EOS

Weiss Rating hạ xếp hạng EOS

Weiss Rating đã hạ xếp hạng EOS từ B xuống C- do sự phân bổ của đồng tiền này đang tập trung vào một vài cá mập, dẫn đến ảnh hưởng tính phi tập trung của EOS

“Chúng tôi rất tôn trọng sự nỗ lực và mục tiêu của dự án. Tuy nhiên Weiss Rating dựa vào dữ liệu để xếp hạng. Và những dữ liệu đó đã giúp chúng tôi hạ xếp hạng EOS”

Sự tập trung vào một số “cá mập” có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của đồng tiền đó. Trong quá khứ đã có tới hơn 95% giao dịch trong mạng EOS liên quan đến EIOS (airdrop của EOS), việc này gây ra tắc nghẽn trong mạng EOS.

EOS cũng bị cáo buộc rằng hầu hết các dApps của đồng tiền này  được thực hiện bởi các bots, gây ra số liệu không chính xác.

Theo Bitcoinist