Trang chủ Tin Tức USDT-TRC20 Mega Giveaway

USDT-TRC20 Mega Giveaway

I. Thời gian khuyến mãi

23:00 Ngày 20 tháng 11 năm 2019 – 22:59 Ngày 3 tháng 12 năm 2019

II. Chi tiết

Sự kiện 1: Nạp USDT-TRC20 để nhận lợi suất hàng năm lên tới 33% và chia sẻ 2 triệu USDT-TRC20

1. Cách tham gia:

  • Vòng 1: Người dùng đủ điều kiện đăng ký Vòng 1 của sự kiện này trên OKEx sau khi nạp USDT-TRC20 từ 23:00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 24 tháng 11 năm 2019.
  • Vòng 2: Người dùng đủ điều kiện đăng ký Vòng 2 của sự kiện này trên OKEx sau khi nạp USDT-TRC20 từ 23:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 28 tháng 11 năm 2019.
  • Vòng 3: Người dùng đủ điều kiện đăng ký Vòng 3 của sự kiện này trên OKEx sau khi gửi USDT-TRC20 từ 23:00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 2 tháng 12 năm 2019.

2. Tính toán lợi suất hàng năm:

Trong sự kiện này, những người tham gia có tỷ lệ nắm giữ USDT-TRC20 ròng trung bình hàng ngày như sau (lượng nắm giữ ròng = số tiền nạp ròng hoặc số tiền đang giữ, tùy theo số lượng nào nhỏ hơn) từ 23:00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Tổng cộng 4 ngày), 23:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 28 tháng 11 năm 2019 (tổng cộng 4 ngày) và từ 23:00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 2 tháng 12 năm 2019 (Tổng cộng 4 ngày) có thể nhận giải thưởng như sau:

A: Trong quá trình diễn ra sự kiện, những người giữ USDT-TRC20 với tỷ lệ nắm giữ trung bình hàng ngày từ 1.000 đến 100.000 USDT-TRC20 đủ điều kiện đăng ký tham gia sự kiện và có thể hưởng lợi suất 8% hàng năm từ 23:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 25 tháng 11, 2019 (UTC), từ 23:00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 29 tháng 11 năm 2019 và từ 23:00 ngày 2 tháng 12 năm 2019 đến 22:59 ngày 3 tháng 12 năm 2019.

B: Trong sự kiện này, những người nắm giữ USDT-TRC20 với tỷ lệ nắm giữ trung bình hàng ngày trên 100.000 USDT-TRC20 có thể hưởng 33% lợi suất hàng năm trong giai đoạn 1 và có thể hưởng 8% lợi tức hàng năm trong giai đoạn 2 và 3 (xem bảng bên dưới).

Giai đoạn Thời gian hưởng lãi Lượng nắm giữ ròng trung bình hàng ngày từ 1.000 đến 100.000 USDT-TRC20 trong mỗi vòng (lợi suất hàng năm) Lượng nắm giữ ròng trung bình hàng ngày trên 100.000 USDT-TRC20 trong mỗi vòng (lợi suất hàng năm)
1 23:00 ngày 24 tháng 11 – 22:59 ngày 25 tháng 11 năm 2019 8% 33%
2 23:00 ngày 28 tháng 11 – 22:59 ngày 29 tháng 11 năm 2019 8% 8%
3 23:00 ngày 2 tháng 12 – 22:59 ngày 3 tháng 12 năm 2019 8% 8%

 

Sự kiện 2: Tặng quà cho việc giới thiệu

1. Chi tiết:

Trong sự kiện này, một người mời có thể nhận được giải thưởng 10 USDT-TRC20 sau khi mời thành công người dùng mới đăng ký trên OKEx, hoàn tất xác minh KYC2 và giữ mức trung bình hàng ngày trên 100 USDT-TRC20 trong ít nhất 3 ngày trước khi sự kiện kết thúc.

2. Cách tham gia:

Bước 1: Truy cập trang web của OKEX (www.okex.com) hoặc trên ứng dụng di động và đăng nhập vào tài khoản của bạn

Bước 2:

Trang web: Click vào nút menu ở trên cùng bên trái tại trang chủ và chọn “Invite Friends”

APP: Click vào nút menu ở trên cùng bên phải và chọn “Invite Friends”

Bước 3: Click “Copy Link” và gửi link cho bạn bè của bạn.

Sự kiện 3: Giành tới 3,000 USDT-TRC20

1. Chi tiết

Ba người tham gia ngẫu nhiên có tỷ lệ nắm giữ ròng trung bình hàng ngày từ 50.000 USDT-TRC20 trở lên trong giai đoạn 1, 2 và 3 sẽ được chọn bằng cách rút thăm để nhận thêm 1.000 USDT-TRC20 mỗi người.

2. Nhiều vé rút thăm

Nếu những người tham gia Vòng 1 muốn tham gia rút thăm may mắn trong Vòng 2 và Vòng 3, họ phải giữ trung bình 50.000 USDT-TRC20 trở lên mỗi ngày trong Vòng 2 và Vòng 3 tương ứng.

III. Phân bổ giải thưởng

Tất cả các giải thưởng được phân phối trong vòng 15 ngày làm việc sau khi các sự kiện kết thúc vào 22:59 ngày 3 tháng 12 năm 2019. Hãy theo dõi để biết thêm thông báo về danh sách người chiến thắng trong Sự kiện 3.

IV. Điều khoản & Điều kiện

Trong thời gian khuyến mãi, số dư tài khoản của người dùng sẽ được snapshot ít nhất 50 lần mỗi ngày. Trong trường hợp có bất kỳ gian lận click và lạm dụng việc đăng ký nào, người tham gia có thể bị loại.

Theo OKex