Trang chủ Tin Tức UncleMine – Nền tảng Web3.0 gọi vốn thành công 3 triệu USD

UncleMine – Nền tảng Web3.0 gọi vốn thành công 3 triệu USD

UncleMine có trụ sở tại Singapore, một cơ sở hạ tầng khuyến khích của Web3 xây dựng trên Solana vừa cho biết rằng họ đã huy động được 3 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất của mình.

Sự kiện gọi vốn có sự tham gia của Fenbushi Capital, HashKey Capital, Continue Capital, LongHash Ventures, GBV, A&T Capital, Kenetic Capital, cùng những quỹ đầu tư khác.

Được thành lập từ tháng 6 năm 2021, UncleMine giúp mang lại khả năng tính toán tùy ý cho các chuỗi khối hợp đồng thông minh sử dụng công nghệ zero-knowledge proof. Sức mạnh máy tính là tài nguyên cơ bản mà blockchain và các ứng dụng Web3 được xây dựng, bao gồm các hàm băm khác nhau, bộ nhớ có thể xác minh, băng thông, tài nguyên máy tính, v.v. Những tài nguyên này vẫn không thể tham gia vào hệ sinh thái DeFi vì nhiều khó khăn kỹ thuật, khiến chúng khó lưu thông và tham gia vào nền kinh tế mới mở. Mạng lưới UncleMine có thể làm cho các khả năng tính toán này có thể kiểm chứng, từ đó tạo ra sự minh bạch và có thể chuyển nhượng rộng khắp.

Công ty khởi nghiệp cho biết công nghệ của họ cho phép người sở hữu sức mạnh điện toán xác minh tài nguyên của họ thông qua mạng lưới phân tán và lưu trữ các zero-knowledge proofs trong một hợp đồng thông minh trên chuỗi để bên thứ ba xác minh và tích hợp. UncleMine cho biết hệ sinh thái của họ được hỗ trợ và khuyến khích thông qua native token, có tên gọi là $UM. Dự án sẽ áp dụng cấu trúc DAO và trao quyền quản trị cộng đồng thông qua token $UM và các mẫu NFTs.

Nguồn vốn mới này sẽ được dự án sử dụng để phát triển sản phẩm của UncleMine, tăng cường các nỗ lực tiếp thị và tuyển dụng nhân viên mới. Bên cạnh đó, phiên bản alpha của mạng UncleMine sẽ ra mắt vào tháng 12 năm 2021 và sự kiện tạo mã thông báo $UM được lên lịch vào tháng 1 năm 2022 tới đây.

Tìm hiểu thêm về dự án UncleMine thông qua các kênh truyền thông xã hội tại đây:

Website: https://unclemine.org/

Twitter: https://twitter.com/uncleminenews

Telegram: https://t.me/unclemineEN

Discord: https://discord.com/invite/ScuJCZtDHs

Medium: https://medium.com/@UncleMine