Trang chủ Tin Tức Twitter được cho đang phát triển ví tiền điện tử

Twitter được cho đang phát triển ví tiền điện tử

Các nền tảng khác đang phát triển Web 3.0

Twitter là một trong nhiều nền tảng mạng xã hội đang tích hợp các tính năng Web 3.0. Telegram vừa khởi chạy một bot trao đổi tiền điện tử, cho phép người dùng trao đổi tiền điện tử. Người dùng trên Telegram vừa có thể mua tiền điện tử mà không cần thẻ, trao đổi nó và chuyển đến ví, Tính năng mới cho phép họ có thể giao dịch với nhau trực tiếp trên nền tảng.

 Meta công ty mẹ của Facebook và Instagram cũng đã công bố vào tháng 9 rằng người dùng của các nền tảng mạng xã hội này có thể kết nối ví của họ và đăng chéo NFT của họ trên Facebook và Instagram.

Theo cryptodaily