Trang chủ Tin Tức Từ điển tiếng Anh Oxford thêm “Satoshi” – Đơn vị nhỏ nhất...

Từ điển tiếng Anh Oxford thêm “Satoshi” – Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin

Từ điển tiếng Anh Oxford (OED) thông báo rằng vào ngày 9/10 họ đã thêm “Satoshi” – đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin

Thông báo cho biết

“Satoshi là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Bitcoin, và được đặt theo tên của Satoshi Nakamoto, nhà phát triển của Bitcoin.”

Trước đó, vào năm 2013, OED đã thêm từ Bitcoin vào từ điển của họ, định nghĩa nó là một loại tiền kỹ thuật số, trong đó các giao dịch có thể được thực hiện mà không cần đến ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, năm 2014, Oxford Dictionary Online cũng chấp nhận “cryptocurrency” như một từ.

Theo Cointelegraph