Trang chủ Tin Tức Token tiện ích DeXe và cơ hội để lọt vào danh sách...

Token tiện ích DeXe và cơ hội để lọt vào danh sách cho đợt bán token đầu tiên

Đợt bán token đầu tiên của token tiện ích DeXe sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 9 năm 2020.
Cấu trúc của đợt bán token khá phức tạp, vì vậy các bạn cần hiểu được cả những thông tin chi tiết để đưa ra lựa chọn sau khi đã nghiên cứu kĩ và chọn chiến lược cho riêng mình.

Thông tin chính:
Đợt bán token sẽ diễn ra trên hợp đồng thông minh tự sinh DeXe, team sẽ thông báo sớm về các tính năng và mô tả chi tiết về hoạt động của nó.
1. Sử dụng token tiện ích DeXe trong hệ sinh thái:
1.1 Programmed redemption và đốt token để nhận % nhất định của khoản hoàn trả dành cho nhà giao dịch.
1.2 Kiểm soát quỹ DeXe tốt hơn. Một trong những chức năng của DeXe bao gồm phần thưởng farming với DeXe.network từ hoạt động giao dịch xã hội.
1.3 Người nắm giữ sử dụng token để bỏ phiếu và đưa ra lựa chọn liên quan đến:
a. Khoảng thời gian và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm token bị đốt.
b. Ảnh hưởng đến số lượng thù lao nhận được từ farming (tăng hoặc giảm phần trăm tích lũy).
c. Bỏ phiếu cho ngày đốt token và xác định phần thưởng cho farming (chi tiết bên dưới).
1.4 Hoạt động của hệ thống để đảm bảo tiền gửi của người dùng bằng cách stake token trên DEX.

2. Số liệu về token:
Tên token – Dexe
Mã – DEXE
Loại token – ERC20
Giá token – được hình thành ở vòng đầu tiên, dựa vào nguồn vốn.
Ví dụ: nếu tổng số tiền thu được trong vòng đầu tiên là $500.000, tại thời điểm đó, team tách số tiền này theo số lượng token được phân bổ cho vòng đầu tiên – 1.000.000, sau đó team nhận được phí cơ bản của token là $0,5.
Tổng số token là 100.000.000 DEXE.
Đợt lưu hành ban đầu sau 22 vòng- từ 2.000.000 đến 6.000.000 DEXE (tùy thuộc vào số lượng token sẽ được bán hoặc đốt trong đợt bán).
Được chấp nhận bằng USDC, USDT và ETH
Ưu đãi lưu hành sau 22 vòng – từ 2.000.000 đến 6.000.000 DEXE (tùy thuộc vào số lượng token sẽ được bán hoặc đốt trong thời gian bán hàng).
Mỗi người tham gia sẽ có thể lựa chọn gửi số tiền mà mình muốn. Vào cuối đợt, tất cả những người tham gia sẽ nhận được token tương ứng với phần họ góp, tùy thuộc vào giá token được hình thành trên DEX trong vòng đó.

3. Phân bổ token:
● Public sale (bán công khai) – 5%
● Staking rewards (Thưởng nhận được khi stake) – lên đến 10%.
● Quỹ – 33%
● Đội ngũ thành lập, phát triển – 20%
● Đối tác và hệ sinh thái – 16%
● School of trading and competition- 10%
● Marketing – 5%
● Quỹ thanh khoản thị trường – 1%

4. Khóa và phát hành token:
● Public token sale – không khóa
● Thưởng nhận được khi stake – vesting trong 12 tháng
● Đội ngũ thành lập – khóa trong 1 năm, vesting trong 48 tháng
● Đội ngũ phát triển – khóa 6 tháng, vesting trong 24 tháng
● Đối tác và hệ sinh thái – khóa 3 tháng, vesting trong 12 tháng
● School of trading and competition – khoá 2 tháng, 12 tháng allotment
● Marketing – khóa 1 tháng, vesting trong 12 tháng
● Quỹ thanh khoản thị trường – không khóa
Đợt sale kéo dài 22 ngày, trong đó 1 vòng diễn ra trong 24 tiếng.
Những người tham gia các vòng sẽ nhận được phần thưởng staking hàng ngày khi họ nắm giữ token DEXE.