Trang chủ Tin Tức Token của Giao thức Gridex, GDX, tăng hơn 422% sau khi niêm...

Token của Giao thức Gridex, GDX, tăng hơn 422% sau khi niêm yết trên D5 Exchange

Với mô hình Grid Maker Order Book (GMOB) mới lạ của mình, Gridex đã giảm đáng kể mức tiêu thụ tài nguyên khi chạy một hệ thống dựa trên sổ đặt hàng, cho phép nó triển khai và chạy nó trên chuỗi khối Ethereum trong khi làm cho chi phí gas tương đương với AMM.

Giao thức Gridex nhằm mục đích cách mạng hóa trải nghiệm giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp giải pháp DeFi hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu của mọi nhà giao dịch. Nếu được áp dụng rộng rãi, nó có khả năng thay đổi toàn bộ hệ sinh thái của DEX.