Trang chủ Phân Tích Tiền điện tử đang phá vỡ thế độc quyền của Google-Amazon-Apple đối...

Tiền điện tử đang phá vỡ thế độc quyền của Google-Amazon-Apple đối với dữ liệu người dùng

 

Thiết bị thông minh: Nền kinh tế máy móc mới

Đến năm 2030, các ước tính cho thấy các dự án IoT sẽ có giá trị hơn 12 nghìn tỷ USD trên toàn cầu. Nhưng ai sẽ sở hữu giá trị này? Liệu các tập đoàn lớn có tiếp tục quản lý thiết bị trên nền tảng đám mây tập trung và trở thành người gác cổng của nền kinh tế máy móc mới? Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử. Các quyết định về cách nền kinh tế máy móc phát triển sẽ gặt hái những hậu quả — lợi ích trong nhiều thập kỷ.

Một xương sống phi tập trung, được xây dựng có mục đích để kích hoạt hàng tỷ máy trên blockchain, là những gì chúng ta cần để dân chủ hóa nền kinh tế máy móc/ngành công nghiệp IoT và loại bỏ nó khỏi sự kiểm soát của các ông lớn. Nền kinh tế máy móc IoT sẽ yêu cầu sự kết hợp giữa blockchain, phần cứng an toàn và điện toán bí mật để trao quyền cho các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ do người dùng sở hữu:

  • Phần cứng bảo mật thu thập và ký dữ liệu trong thế giới thực mà bất kỳ ai cũng có thể xác minh và tin tưởng.
  • Sau đó, các nhà phân tích, dự đoán dữ liệu trong thế giới thực sẽ đưa dữ liệu có thể kiểm chứng này vào blockchain theo cách đáng tin cậy.
  • Nhận dạng phi tập trung cho phép con người và máy móc sở hữu dữ liệu của họ dưới dạng tài sản kỹ thuật số mà họ có thể kiếm và giao dịch bằng DApps.

Bằng cách kết hợp tính toàn vẹn của phần cứng an toàn với tính bất biến của blockchain, chúng tôi có thể tạo ra một mô hình mới cho sự tin cậy từ đầu đến cuối để giúp đảm bảo rằng nền kinh tế máy móc phát triển theo cách tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người dùng và hạn chế ảnh hưởng của một số ít các công ty lớn sẽ tìm kiếm sự kiểm soát của nó.

Theo Cointelegraph