Trang chủ Phân Tích Tiền điện tử đang phá vỡ thế độc quyền của Google-Amazon-Apple đối...

Tiền điện tử đang phá vỡ thế độc quyền của Google-Amazon-Apple đối với dữ liệu người dùng

 

Một phiên bản của sự thật

Vì vậy, khi nhìn lại năm 2021, chúng tôi nhận thấy đó là năm mà các chuỗi khối trở nên thông minh. Oracles đã giới thiệu một nguồn dữ liệu mới cung cấp dữ kiện về thế giới thực để làm cho chúng an toàn và đáng tin cậy hơn. Thỏa thuận về giá của Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác đã sớm được thực hiện, tạo ra một “phiên bản duy nhất của sự thật” dẫn đến sự phát triển của một hệ thống tài chính hoàn toàn mới. DeFi là nền tảng cho các khái niệm mới như cho vay và vay ngang hàng cũng như canh tác năng suất, mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ động. Dữ liệu thực tế có thể kiểm chứng đã trở thành bằng chứng cần thiết cho cuộc cách mạng DeFi.

Mọi người tham gia vào thị trường tiền điện tử đều biết về proof-of-work và proof-of-stake, bằng chứng được cung cấp cho blockchain để nhận phần thưởng hoặc sự cho phép. Nếu một người khai thác Bitcoin chứng minh rằng họ đã giải quyết được một vấn đề phức tạp về mặt tính toán, thì họ sẽ đủ điều kiện trở thành nhà sản xuất tiếp theo. Đối với Ethereum, nếu ai đó đặt một lượng Ether nhất định, họ đủ điều kiện để trở thành người xác thực Ethereum.

Tương tự như vậy, một “phiên bản duy nhất của sự thật” từ các máy an toàn, khách quan sẽ là bằng chứng công việc được thực hiện trong thế giới thực, tạo ra cơ hội vô hạn cho các mô hình kinh doanh mới.

 

Proof-of-anything

Điều gì sẽ xảy ra nếu “proof” cũng có thể được tạo ra từ các hoạt động thông thường mà mọi người thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ? Các thiết bị và máy móc IoT — như thiết bị trong nhà thông minh, thiết bị đeo được, máy ảnh và xe tự hành — có tiềm năng trở thành “proof providers” có thể sử dụng blockchain để nắm bắt tiện ích và giá trị mà mọi người tạo ra từ các hoạt động hàng ngày.

Bằng chứng về sự hiện diện có thể được xác định từ trình theo dõi tài sản trên phương tiện cung cấp thông tin vị trí GPS theo thời gian thực cho bản đồ có nguồn lực từ cộng đồng. Về phương diện bảo hiểm, bằng chứng về sức khỏe có thể được cung cấp bởi dữ liệu sức khỏe từ thiết bị đeo được hoặc bằng chứng về sự an toàn có thể được lấy từ các kiểu lái xe. Proof-of-humanity giúp xác minh danh tính của mọi người bằng thông tin sinh trắc học.

Các thiết bị và máy móc thông minh trên blockchain sẽ tạo cơ hội trả lại quyền sở hữu dữ liệu cho mọi người, cho phép họ làm những gì họ muốn với tài sản của mình — bao gồm cả việc kiếm tiền từ tài sản đó. Các dự án IoT dựa trên blockchain mang lại sự tin cậy, bảo mật, khả năng tương tác và khả năng mở rộng cao hơn so với các dự án trước đó, đồng thời tạo ra hiệu quả và giá trị kinh doanh mới bằng cách dựa trên dữ liệu do các thiết bị và cảm biến IoT cung cấp.