Trang chủ Tin Tức Tập đoàn Alibaba nộp bằng sáng chế cho hệ thống quản lý...

Tập đoàn Alibaba nộp bằng sáng chế cho hệ thống quản lý tên miền blockchain tại Hoa Kỳ

Tập đoàn Alibaba nộp bằng sáng chế cho hệ thống quản lý tên miền blockchain tại Hoa Kỳ

Công ty bán lẻ trực tuyến khổng lồ Trung Quốc Alibaba đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Mỹ có tên “Chương trình quản lý tên miền cho tương tác chuỗi chéo trong các hệ thống Blockchain”.

Alibaba đã nộp đơn đăng ký mới nhất vào ngày 15/8, bổ sung hồ sơ của họ vào tháng 11/2018. Theo hồ sơ, Alibaba dự định sẽ nhận bằng sáng chế cho một hệ thống sử dụng “tên miền blockchain thống nhất” (UBCDN), dùng để biểu thị và chia sẻ thông tin. Trong hệ thống, Alibaba đề xuất sử dụng một hệ thống máy tính để tạo một thông điệp UBCDN có chứa một tên miền blockchain và một mã định danh chuỗi được ghép nối với tên đó.

Cụ thể, hồ sơ bằng sáng chế bao gồm: một bản UBCDN của nền tảng blockchain, chữ ký số của chủ sở hữu UBCDN và chứng chỉ tên miền của UBCDN.

Trong bằng sáng chế, hệ thống UBCDN này được dự định sẽ được sử dụng như một phương tiện thống nhất để quản lý tên miền trong các tương tác chuỗi chéo trên các hệ thống blockchain. Bằng sáng chế trích dẫn một số trường hợp trong đó công nghệ này có thể trở nên hữu ích, bao gồm cả cho các nhà quản lý blockchain. Cụ thể:

Ngoài ra, UBCDN có thể bao gồm một mã định danh hoặc nhãn mà con người có thể đọc được, giúp người dùng ghi nhớ và tiếp cận blockchain một cách dễ dàng, do đó thúc đẩy việc áp dụng hoặc sử dụng blockchain. Ví dụ: chủ sở hữu hoặc nhà điều hành blockchain công khai, blockchain riêng tư hoặc blockchain liên kết có thể chọn tên miền blockchain tương ứng, giúp người dùng ghi nhớ các định danh của các trường hợp blockchain”.

Tập đoàn Alibaba nộp bằng sáng chế cho hệ thống quản lý tên miền blockchain tại Hoa Kỳ

Bằng sáng chế cũng trích dẫn hệ thống như một sự cải tiến đối với các mạng blockchain có thể tương tác hiện có:

Không giống như các triển khai chuỗi chéo hiện có như COSMOS, ứng dụng này sử dụng chuỗi chuyển tiếp cho các tương tác chuỗi chéo, trong đó mỗi blockchain được gán một mã định danh (ID) trong mạng chuỗi chuyển tiếp nhưng ID chỉ có phạm vi cục bộ mà không thể được sử dụng lại trong các mạng chuỗi chuyển tiếp khác. Trong sơ đồ tên miền được mô tả, có thể sử dụng UBCDN và có thể được nhận ra trên toàn cầu bởi tất cả các phiên bản blockchain đều nằm trong mạng blockchain thống nhất”.

Sở hữu trí tuệ tại Alibaba

Theo báo cáo của Cointelegraph hồi tháng 5, Alibaba đã chọn tích hợp công nghệ blockchain vào hệ thống sử hữu trí tuệ (IP) cho các doanh nghiệp và thương hiệu toàn cầu. Hệ thống mới này sẽ cho phép các thương hiệu quốc tế tải lên tiền gửi điện tử trên nền tảng dựa trên blockchain của Alibaba, cho phép họ gửi khiếu nại liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Theo Cointelegraph