Trang chủ Phân Tích Tại sao Ethereum (ETH) có thể tiếp tục khả quan hơn Bitcoin

Tại sao Ethereum (ETH) có thể tiếp tục khả quan hơn Bitcoin

Ethereum khả quan hơn bitcoin và đã tăng lên trên mức kháng cự $2,550. Giá ETH đã kiểm tra mức $2,700 và hiện nó đang điều chỉnh tăng.

  • Ethereum đã tăng lên mức $2,700 trước khi nó bắt đầu điều chỉnh giảm.

  • Giá vẫn đang giao dịch trên mức $2,500 và đường SMA 100 (đường chỉ báo 100 giờ liền).

  • Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $2,450 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn dữ liệu từ Kraken).

  • Cặp này có khả năng bắt đầu một đợt tăng mới từ $2,500 hoặc $2,450 trong thời gian tới.

Ethereum đang điều chỉnh tăng

Ethereum đã hình thành mức hỗ trợ trên $2,400 và đã bắt đầu đợt tăng mới, vượt qua bitcoin. Giá ETH đã tăng mạnh và đã phá vỡ mức kháng cự chính $2,500 và $2,550.

Giá thậm chí đã tăng lên trên mức $2,600 và đường SMA 100. Nó đã mở ra cánh cửa cho sự tăng trưởng hơn nữa và giá đã được giao dịch cao tới mức $2,700. Nó hiện đang điều chỉnh mức tăng từ vùng kháng cự $2,700.    

Đã có sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $2,620 và $2,600. Mức thấp được hình thành gần $2,5-8 và giá hiện đang tích lũy. Ether đang kiểm tra mức thoái lui Fib 23,6% của đợt giảm gần đây từ mức $2,700 xuống $2,508.

Có một đường xu hướng tăng chính hình thành với mức hỗ trợ $2,450 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Ở phía tăng, mức kháng cự chính đầu tiên là gần $2,600. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của đợt giảm gần đây từ mức $2,700 về $2,508.

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần mức $2,630. Một sự phá vỡ rõ ràng và đóng nến trên mức $2,630 có thể bắt đầu một đợt tăng ổn định khác. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể dễ dàng tăng lên mức $2,700. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần $2,780, trên đó giá có thể kiểm tra mức $2,880 trong thời gian tới.

Tăng trưởng nhiều hơn bằng ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức $2,600, nó có thể kéo dài sự sụt giảm của nó. Mức hỗ trợ tức thời ở vùng giảm là gần $2,510.

Mức hỗ trợ chính đầu tiên là gần $2,500 và $2,480. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần $2,450 và đường SMA 100. Sự phá vỡ rõ ràng dưới vùng hỗ trợ $2,450 có thể dẫn giá về phía mức hỗ trợ $2,320.  

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – Đường MACD của ETH/USD có khả năng quay trở lại vùng tăng.

RSI hàng giờ – RSI hàng giờ của ETH/USD hiện gần mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $2,500

Mức kháng cự chính – $2,630  

 

Theo NEWSBTC