Trang chủ Tin Tức Swadeshi Jagran Manch của Ấn Độ kêu gọi một lệnh cấm hoàn...

Swadeshi Jagran Manch của Ấn Độ kêu gọi một lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử.

Swadeshi Jagran Manch (SJM), một chi nhánh của nhà dân tộc chủ nghĩa Rashtriya Swayamsevak Sangh, được cho là đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử ở Ấn Độ.

Swadeshi Jagran Manch, tổ chức kinh tế, chính trị và văn hóa Ấn Độ liên kết với nhà dân tộc chủ nghĩa Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), được cho là đã thông qua một nghị quyết về tiền điện tử. Tổ chức liên kết trực tiếp với đảng cầm quyền BJP đã kêu gọi cấm hoàn toàn tiền điện tử ở Ấn Độ. Ashwani Mahajan, người đồng triệu tập SJM nói với ấn phẩm PTI: “Nghị quyết đã được thông qua bởi Rashtriya Sabha thứ 15 của Swadeshi Jagran Manch, được kết thúc tại Gwalior ngày hôm nay.”

“Chính phủ nên cấm hoàn toàn việc mua, bán, đầu tư vào tiền điện tử.” 

Nghị quyết nêu rõ, “chính phủ nên cấm hoàn toàn việc mua, bán, đầu tư và nói cách khác là giao dịch tiền điện tử đối với bất kỳ người nào sống ở Ấn Độ.” Nó cũng bắt buộc các nhà đầu tư tiền điện tử phải bán hoặc trao đổi tiền điện tử của họ trong một khoảng thời gian ngắn, tùy thuộc vào việc cung cấp thông tin gửi cho bộ phận Thuế thu nhập. Ngoài ra, nghị quyết nhấn mạnh, “Không tuân theo lệnh cấm sẽ khiến cá nhân / tổ chức phải chịu một hình phạt tài chính.” Tổ chức dân tộc chủ nghĩa cánh hữu cho rằng việc công nhận tiền điện tử ở Ấn Độ có thể dẫn đến tình trạng đầu cơ nặng nề, có thể tác động xấu đến thị trường tài chính của đất nước.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử.

Đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã chuyển đến hội đồng quản trị trung ương của mình rằng họ ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử. RBI đã trình bày chi tiết trước hội đồng quản trị về “những mối quan tâm nghiêm trọng” liên quan đến kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính và quản lý hối đoái. “Hội đồng quản trị đã tán thành lập trường của RBI về vấn đề này.” Ngân hàng trung ương cũng nêu rõ thách thức trong việc điều tiết các tài sản vô hình có nguồn gốc ở nước ngoài. Chính phủ Ấn Độ sẽ sớm đưa ra dự luật tiền điện tử tại quốc hội. 

Theo coinnouce