Trang chủ Tin Tức PolkaCipher – Oracle bảo mật quyền riêng tư chuỗi chéo trên Polkadot

PolkaCipher – Oracle bảo mật quyền riêng tư chuỗi chéo trên Polkadot

Có một mối quan tâm thường xuyên giữa các cá nhân và doanh nghiệp khi giao dịch trên một blockchain công khai. Họ phải đối mặt với nhiều hạn chế bao gồm cả những lo ngại về tính riêng tư của giao dịch. Việc tiếp xúc như vậy gây ra các vấn đề về quyền sở hữu IP, sử dụng sai dữ liệu và dữ liệu quan trọng về hiệu suất.

Về mặt hợp đồng, Ethereum đã thất bại trong việc bảo vệ các chi tiết hợp đồng nhạy cảm, hạn chế việc sử dụng của doanh nghiệp. Nhiều đối tượng có mối quan tâm lớn về dữ liệu / chi tiết nhạy cảm như số tiền trong hợp đồng và điều kiện tiên quyết khi thực hiện hợp đồng.

Hãy để chúng tôi giới thiệu với bạn về PolkaCipher, một oracle tập trung vào quyền riêng tư NFT cho doanh nghiệp, quản trị cộng đồng, khả năng tương tác đa chuỗi và ứng dụng Defi trên chuỗi.

Khác với hầu hết các máy oracle hiện có trong hệ sinh thái blockchain mà tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho Defi, mạng lưới PolkaCipher nhấn mạnh vào khả năng kết nối toàn cầu của dữ liệu blockchain và thế giới thực. Mạng nhằm mục đích phá vỡ rào cản cuối cùng giữa blockchain và thế giới thực, thúc đẩy việc kết hợp blockchain vào nền kinh tế trong cuộc sống hàng ngày.

Các tính năng cốt lõi của PolkaCipher bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
– Mạng lưới oracle tập trung vào bảo vệ quyền riêng tư
– Cơ chế kết hợp dữ liệu tự động của cộng đồng
– Quyền riêng tư NFT cho doanh nghiệp
– Bảo mật dữ liệu Defi

Các nhà phát triển có thể tạo một loạt các ứng dụng sử dụng bất kỳ loại dữ liệu nào, bao gồm các trò chơi và tài liệu kinh doanh hoặc các ứng dụng Defi dựa trên NFT. Để bảo vệ quyền riêng tư của các nhà cung cấp dữ liệu ứng dụng, Polkacipher sử dụng thư viện mã hóa zero-knowledge-proof (cho phép chia sẻ dữ liệu giữa 2 bên mà không cần sử dụng mật khẩu hay thông tin nào khác liên quan đến giao dịch).

Bằng cách kết hợp giao thức quyền riêng tư hiện có với một “zero-knowledge proof framework”, nền tảng ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư của PolkaCipher bảo vệ quyền riêng tư của giao dịch cho các ứng dụng phi tập trung.
PolkaCipher cũng hỗ trợ “tính toán ngoài chuỗi” cho các ứng dụng phi tập trung, không chỉ bảo vệ quyền riêng tư khi thực thi ứng dụng mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất trên chuỗi.

PolkaCipher cũng hỗ trợ “tính toán ngoài chuỗi” cho các ứng dụng phi tập trung, không chỉ bảo vệ quyền riêng tư khi thực thi ứng dụng mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất trên chuỗi.

Kiến trúc hệ thống của PolkaCipher

Kiến trúc hệ thống của PolkaCipher dựa trên hai thành phần chính:

1: Hợp đồng trên một blockchain gốc
2: Các nút cho nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy.

Hợp đồng trên chuỗi – Hợp đồng thông minh trên blockchain gốc sẽ cung cấp một giao diện thống nhất cho việc tạo hợp đồng thông minh cấp trên trên PolkaCipher. Các hợp đồng chính trên PolkaCipher bao gồm Hashed Time-Locked Contract (một loại smart contract được sử dụng để trao đổi các loại coin, token khác nhau mà không cần phải cần đến bên thứ ba cũng như không phải lo lắng về các rủi ro scam, cho phép thực hiện giao dịch trong một giới hạn thời gian nhất định), Hệ thống theo dõi, Hệ thống giới thiệu, Hệ thống chuyển tiền, v.v.

Các nút dành cho nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy – Để tìm được sự đồng thuận trên các lệnh gọi API giống nhau, các nút ngoài chuỗi của PolkaCipher sử dụng giao thức byzantine.
Một cuộc bầu cử lãnh đạo ngẫu nhiên được thực hiện trong mỗi vòng của thỏa thuận bằng cách sử dụng một nguồn tài nguyên (seed ngẫu nhiên VRF) mà không ai có thể thao túng một cách dễ dàng.
Kế hoạch PolkaCipher sẽ đạt được sự đồng thuận cuối cùng, không thể thay đổi, miễn là phần lớn những người tham gia trung thực và đáng tin cậy. Bộ phát hiện sự cố và bộ định tuyến chuỗi, các thành phần đồng thuận mạng trong chuỗi, mô-đun yêu cầu mạng, v.v.; là tất cả các thành phần quan trọng trong máy khách giao thức.

Tương lai của PolkaCipher

PolkaCipher tập trung vào một bộ ứng dụng đầy đủ mà oracles truyền thống không thừa nhận hoặc bị ràng buộc với một trong những ứng dụng thích hợp. Các ứng dụng cho PolkaCipher rất phổ biến.

Một số trong số đó là:
– Cộng đồng được cho phép
– Quản trị
– Sự dự đoán
– Đăng nhập ứng dụng web
– Truy cập Ví từ xa
– Mua hàng tại cửa hàng
– Chơi game
– Truy dấu

Về PolkaCipher

Theo dõi PolkaCipher trên mạng xã hội

Theo PolkaCipher