Trang chủ Tin Tức PolkaCipher – Oracle bảo mật quyền riêng tư chuỗi chéo trên Polkadot

PolkaCipher – Oracle bảo mật quyền riêng tư chuỗi chéo trên Polkadot

Có một mối quan tâm thường xuyên giữa các cá nhân và doanh nghiệp khi giao dịch trên một blockchain công khai. Họ phải đối mặt với nhiều hạn chế bao gồm cả những lo ngại về tính riêng tư của giao dịch. Việc tiếp xúc như vậy gây ra các vấn đề về quyền sở hữu IP, sử dụng sai dữ liệu và dữ liệu quan trọng về hiệu suất.

Về mặt hợp đồng, Ethereum đã thất bại trong việc bảo vệ các chi tiết hợp đồng nhạy cảm, hạn chế việc sử dụng của doanh nghiệp. Nhiều đối tượng có mối quan tâm lớn về dữ liệu / chi tiết nhạy cảm như số tiền trong hợp đồng và điều kiện tiên quyết khi thực hiện hợp đồng.

Hãy để chúng tôi giới thiệu với bạn về PolkaCipher, một oracle tập trung vào quyền riêng tư NFT cho doanh nghiệp, quản trị cộng đồng, khả năng tương tác đa chuỗi và ứng dụng Defi trên chuỗi.

Khác với hầu hết các máy oracle hiện có trong hệ sinh thái blockchain mà tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho Defi, mạng lưới PolkaCipher nhấn mạnh vào khả năng kết nối toàn cầu của dữ liệu blockchain và thế giới thực. Mạng nhằm mục đích phá vỡ rào cản cuối cùng giữa blockchain và thế giới thực, thúc đẩy việc kết hợp blockchain vào nền kinh tế trong cuộc sống hàng ngày.

Các tính năng cốt lõi của PolkaCipher bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
– Mạng lưới oracle tập trung vào bảo vệ quyền riêng tư
– Cơ chế kết hợp dữ liệu tự động của cộng đồng
– Quyền riêng tư NFT cho doanh nghiệp
– Bảo mật dữ liệu Defi

Các nhà phát triển có thể tạo một loạt các ứng dụng sử dụng bất kỳ loại dữ liệu nào, bao gồm các trò chơi và tài liệu kinh doanh hoặc các ứng dụng Defi dựa trên NFT. Để bảo vệ quyền riêng tư của các nhà cung cấp dữ liệu ứng dụng, Polkacipher sử dụng thư viện mã hóa zero-knowledge-proof (cho phép chia sẻ dữ liệu giữa 2 bên mà không cần sử dụng mật khẩu hay thông tin nào khác liên quan đến giao dịch).

Bằng cách kết hợp giao thức quyền riêng tư hiện có với một “zero-knowledge proof framework”, nền tảng ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư của PolkaCipher bảo vệ quyền riêng tư của giao dịch cho các ứng dụng phi tập trung.
PolkaCipher cũng hỗ trợ “tính toán ngoài chuỗi” cho các ứng dụng phi tập trung, không chỉ bảo vệ quyền riêng tư khi thực thi ứng dụng mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất trên chuỗi.

PolkaCipher cũng hỗ trợ “tính toán ngoài chuỗi” cho các ứng dụng phi tập trung, không chỉ bảo vệ quyền riêng tư khi thực thi ứng dụng mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất trên chuỗi.

Kiến trúc hệ thống của PolkaCipher

Kiến trúc hệ thống của PolkaCipher dựa trên hai thành phần chính:

1: Hợp đồng trên một blockchain gốc
2: Các nút cho nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy.