Trang chủ Phân Tích Phân tích ngày 29/9/2019: ETH có thể tiếp tục giảm giá trong...

Phân tích ngày 29/9/2019: ETH có thể tiếp tục giảm giá trong ngắn hạn

ETH đang dao động ở biên độ hẹp kể từ ngày 24/9, sau khi sụt giảm 17% chỉ trong 1 ngày. Tại thời điểm viết bài, ETH có giá 172.24$, sụt giảm 1.54% trong 24h qua

Biểu đồ 1h

Trên biểu đồ 1h, ETH đang hình thành mô hình “double top” nếu giá đóng cửa ở dưới mức 167.74$. Giá ETH tăng từ 160$ và hình thành đỉnh đầu tiên ở mức 178,02$, sau đó giá giảm tạo thành “neckline” trước khi tăng trở lại để tạo thành đỉnh thứ 2 ở mức 178,4$. Từ đó, giá ETH giảm và nếu giá đóng cửa ở dưới “neckline” thì biểu đồ 1h sẽ tạo thành mô hình”double top”

RSI đang cho thấy người bán đang chiếm ưu thế

Chỉ số MACD cũng biểu thị giá ETH đang ở trong xu thế giảm

Biểu đồ 4h

Trên đồ thị 4h, giá đang hình thành mô hình”tam giác giảm” với các điểm hỗ trợ của tam giác tại $150.61, $163.2 and $169.08; và mức kháng cự tại $172.06. Mô hình tam giác giảm thường khuyến nghị giá giảm sau đó.

Chỉ số RSI đang cho thấy người bán chiếm ưu thế

Chỉ số MACD đang cho thấy xu hướng giảm giá trong ngắn hạn

Kết luận

Cả biếu đồ 1h và 4h đều cho thấy xu hướng giảm giá với mô hình “double top” trong biểu đồ 1h và mô hình” tam giác giảm” trên biểu đồ 4h. Chỉ số RSI và MACD trên cả 2 biểu đồ đều cho thấy xu hướng giảm giá trong ngắn hạn

Theo AmbCrypto