Trang chủ Tin Tức New York đề xuất tính phí các công ty tiền điện tử...

New York đề xuất tính phí các công ty tiền điện tử để tăng khả năng điều tiết thị trường này

Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York (DFS) đã đệ trình một thay đổi được đề xuất trong luật tiểu bang cho phép họ tính phí các công ty tiền điện tử được cấp phép để điều chỉnh chúng.

Mặc dù điều đó có vẻ giống như một đề xuất kỳ quặc, nhưng theo Luật Dịch vụ Tài chính (FSL), DFS thường tính phí các tổ chức tài chính phi tiền điện tử được cấp phép về chi phí và chi phí duy trì sự giám sát đối với họ.

Đề xuất được dẫn dắt bởi Giám đốc DFS Adrienne Harris, người đã thông báo về động thái này thông qua trang web của DFS vào ngày 1 tháng 12 và đã gửi nó để lấy ý kiến phản hồi của công chúng trong 10 ngày sau đó.

Về cơ bản, Harris đang tìm cách đưa các doanh nghiệp tiền ảo phù hợp với các tổ chức tài chính được quản lý khác trong tiểu bang, vì FSL không có điều khoản cho các công ty tiền điện tử khi quy định về tiền điện tử được thông qua ở New York vào năm 2015.

Harris cũng chỉ ra rằng “các quy định này sẽ cho phép Bộ tiếp tục bổ sung những tài năng hàng đầu vào nhóm quản lý tiền ảo của mình.”

“Thông qua việc cấp phép, giám sát và thực thi, chúng tôi giữ cho các công ty đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới,” Harris nói, đồng thời cho biết thêm rằng “khả năng thu chi phí giám sát sẽ giúp Bộ tiếp tục bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của ngành này.”

Theo tài liệu đề xuất, DFS sẽ tính phí các công ty dựa trên tổng chi phí hoạt động của những người được cấp phép việc giám sát và “tỷ lệ được coi là công bằng và hợp lý” đối với các chi phí hoạt động và chi phí chung khác.

Do đó, không có một con số cố định nào mà tất cả các công ty phải trả vì số tiền giám sát của họ khác nhau, tuy nhiên, tổng số tiền nợ sẽ được chia thành năm kỳ thanh toán trong năm.

Với việc lĩnh vực tiền điện tử chứng kiến thêm một vụ nổ trị giá hàng tỷ đô la khác vì FTX của Alameda Research và cậu bé vàng Sam Bankman-Fried phá sản, không có gì ngạc nhiên khi các cơ quan quản lý đang tranh giành để áp đặt thêm sự giám sát theo quy định.

Trong một phiên điều trần của ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về sự thất bại của FTX vào ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Rostin Behnam tuyên bố rằng mặc dù ông cảm thấy cơ quan của mình có các công cụ để giám sát tiền điện tử, nhưng vẫn còn những lỗ hổng trong luật pháp cần được lấp đầy.

Ông nói: “Nếu không có thẩm quyền mới cho CFTC, sẽ vẫn còn những khoảng trống trong khuôn khổ quy định liên bang, ngay cả khi các cơ quan quản lý khác hành động trong thẩm quyền hiện có của họ.

Theo Cointelegraph