Trang chủ Tin Tức Neutrino tích hợp Chainlink Proof-of-Reserve

Neutrino tích hợp Chainlink Proof-of-Reserve

S hp tác này sẽ giúp việc cải thiện bảo mật và độ bền vững của các cầu nối cross-chain gia Waves và Ethereum.

Neutrino vui mừng thông báo về sự tích hợp sắp tới giữa Neutrino protocol và Chainlink Network, đóng vai trò như một yếu tố quan trọng để chuyển giao liền mạch giữa Neutrino USD (USDN) và các token khác giữa hai blockchain.

Chainlink Proof of Reserve oracle network sẽ cung cấp các xác minh trực tiếp, theo yêu cầu xác minh các khoản dự phòng sao lưu USDN trên nhiều mạng blockchain nơi USDN được phát hành, đảm bảo duy trì tài sản thế chấp đầy đủ.

Một hệ thống oracle trưởng thành như Chainlink là điều cần thiết trong việc duy trì độ tin cậy tổng thể của stablecoin thuật toán như một hình thức thanh khoản inter-chain an toàn, được thế chấp hoàn toàn.

Kể từ khi USDN được chuyển sang mạng Ethereum dưới dạng token ERC-20 vào năm ngoái, việc phát hành USDN trong Ethereum blockchain đã đi kèm với việc lock một lượng USDN tương đương trong tài khoản trên blockchain Waves gốc.

Do đó, cần phải giới thiệu một dịch vụ off-chain bên ngoài (oracle) theo dõi số dư bị lock trên tài khoản Waves gateway và xác minh rằng có chính xác cùng một lượng token USDN được phát hành trên Ethereum hay không.

Chainlink oracles là điều cần thiết để tạo ra một mạng oracle proof-of-Reserve (PoR) cho USDN và các tài sản Neutrino khác. Mục tiêu chính của Chainlink PoR là chứng minh rằng số dư dự trữ và số dư token mint tương đương nhau trên hai hoặc nhiều blockchains khác nhau có các API khác nhau. Là một trình chuyển tiếp dữ liệu an toàn và đáng tin cậy giữa các hệ thống, Chainlink oracles được thiết kế hoàn hảo để tạo điều kiện giao tiếp inter-chain giữa Waves và Ethereum.

Các node Chainlink thực hiện điều này bằng cách liên tục ping hợp đồng USDN dựa trên Ethereum và Waves API off-chain cho số dư hiện tại của chúng. Bất cứ khi nào phát hiện sai lệch trong số dư vượt quá một ngưỡng cụ thể, Chainlink oracles sẽ kích hoạt cập nhật trên chuỗi cho các số dư được lưu trữ trong Proof of Reserve Reference Contract. Ban đầu, Chainlink PoR oracle network sẽ được thiết lập để cập nhật sau mỗi sáu giờ hoặc khi có độ lệch số dư 2%, mặc dù các thông số này có thể được điều chỉnh trong tương lai. Một nguyên mẫu của một mạng oracle như vậy hiện đang được thực hiện.

Các giao thức DeFi tận dụng USDN trong các sản phẩm trực tuyến của họ có thể gọi Proof of Reserve Reference Contracts để kiểm tra tính thế chấp hiện tại của USDN trước khi thực hiện một số chức năng trên chuỗi, chẳng hạn như phát hành một khoản vay được thế chấp bằng USDN. Điều này cho phép các giao thức DeFi kiểm tra tự động theo yêu cầu liên quan đến tài sản thế chấp của USDN và sau đó triển khai logic tùy chỉnh để nhanh chóng bảo vệ tiền của người dùng, nếu một sự kiện không mong muốn xảy ra khiến USDN bị thế chấp.