Trang chủ Tin Tức NEM RA MẮT BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MỚI ĐỂ THÚC ĐẨY THẾ...

NEM RA MẮT BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MỚI ĐỂ THÚC ĐẨY THẾ HỆ GIAO THỨC TIẾP THEO

Bộ phận mới được phát triển của hệ sinh thái NEM nhằm thúc đẩy xây dựng Catapult đang thuê CTO và mở rộng đội ngũ phát triển cốt lõi.

NEM Holdings, công ty cổ phần phi lợi nhuận của NEM Ventures và NEM Foundation, hôm nay đã công bố thành lập NEM Studios, một đơn vị phát triển chiến lược và phụ trợ chuyên dụng để hỗ trợ sự phát triển liên tục của Catapult – thế hệ tiếp theo của giao thức NEM .

Catapult là gì?

Catapult là một công cụ blockchain đầy đủ tính năng được lên kế hoạch phát hành vào cuối năm 2019, có thể nâng cao khả năng xử lý cho cả mạng riêng và mạng công cộng của NEM với các plugin hợp đồng thông minh độc đáo. Các plugin này cho phép tạo tài sản kỹ thuật số bất biến, hoán đổi phi tập trung, hệ thống tài khoản tiên tiến và mô hình logic kinh doanh.

Theo hướng dẫn của NEM Studios và NEM Foundation, Catapult sẽ trở thành công cụ NEM cốt lõi.

NEM Studios

Nhiệm vụ của NEM Studios là hỗ trợ cung cấp giải pháp blockchain tốc độ cao, có thể định cấu hình và có thể mở rộng cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Là một phần của nhóm NEM Holdings, với các hoạt động phát triển được tài trợ trực tiếp bởi NEM Core, NEM Studios sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng một CTO có kinh nghiệm và một nhóm các nhà phát triển sẽ hỗ trợ phát triển giao thức và lớp API của Catapult Core.

CTO sẽ làm việc trong một ma trận mạng lưới với NEM Foundation để hỗ trợ phát triển các công cụ chăm sóc khách hàng và công nghệ hỗ trợ nhằm tích hợp cho khối doanh nghiệp hiệu quả hơn.

NEM Studios sẽ được dẫn dắt bởi David Shaw, người sẽ giữ chức Giám đốc. NEM Studios sẽ được NEM Foundation ký hợp đồng theo mô hình nhà cung cấp dịch vụ mới được giới thiệu để đưa ra chiến lược tiếp thị cho Catapult trước khi ra mắt vào cuối năm 2019. Một ban chỉ đạo sẽ lãnh đạo chiến lược tiếp thị của bộ phận này, gồm có David Shaw, Alexandra Tinsman và Nate D’Amico.

Dưới sự hướng dẫn của NEM Studios và NEM Foundation, Catapult sẽ trở thành công cụ NEM cốt lõi, cung cấp sức mạnh cho cả blockchain tư nhân và công cộng. Các tính năng sẽ bao gồm các plug ins hợp đồng thông minh độc đáo để cho phép khai thác các tính năng như tạo tài sản kỹ thuật số, hoán đổi phi tập trung, hệ thống tài khoản nâng cao và mô hình logic kinh doanh.

Theo Cryptoninjas