Trang chủ Tin Tức Một cuộc khảo sát cho thấy số lượng nhà đầu tư bitcoin...

Một cuộc khảo sát cho thấy số lượng nhà đầu tư bitcoin đã tăng gấp ba kể từ năm 2018.

Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy số lượng nhà đầu tư ở Mỹ đang sở hữu BTC đã tăng từ 2% vào năm 2018 lên 6% và tháng 6 năm 2021.

Một cuộc cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng Bitcoin đã thu hút được sự quan tâm với những nhà đầu tư trẻ tuổi ở Mỹ về nhận thức, sự quan tâm, quyền sở hữu với một tỷ suất lợi nhuận đáng kể trong ba năm qua. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhà đầu tư ở Mỹ nắm giữ bitcoin đã tăng từ 2% vào năm 2018 lên 6% và tháng 6 năm 2021.

Sự quan tâm về Bitcoin đã tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi.

Nghiên cứu định nghĩa “nhà đầu tư” là những người trưởng thành với số tiền đầu tư là 10,000 đô la trở lên vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ tương hỗ. Nghiên cứu tiết lộ thêm rằng quyền sở hữu Bitcoin trong số các nhà đầu tư dưới 50 tuổi được khảo sát rằng đã tăng hơn ba năm qua lên từ 3% năm 2018 lên 13%. Tỷ lệ sở hữu thấp hơn nhiều, chỉ 3% đối với nhóm nhà đầu tư trên 50 tuổi, mặc dù vậy tăng gấp ba lần so với mức 1% vào năm 2018. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng quyền sở hữu ở Mỹ có thể trái ngược với các khoản đầu tư chính thống hơn. 84% nhà đầu tư được hỏi cho biết đã đầu tư vào quỹ chỉ số chứng khoán hoặc quỹ tương hỗ, trong khi 67% chỉ sở hữu cổ phiếu riêng lẻ và 50% có trái phiếu.

Nhận thức về rủi ro liên quan đến Bitcoin đã giảm.

Nghiên cứu cũng cho thấy nhận thức rủi ro liên quan đến Bitcoin đã giảm trong ba năm qua. Gần như tất cả các nhà đầu tư được khảo sát đều nhận thấy tiền điện tử hàng đầu là một khoản đầu tư rủi ro, tuy nhiên, tỷ lệ gọi nó là “rất rủi ro” đã giảm từ 75% xuống 60%. Hầu hết 35% còn lại hiện coi nó là “hơi rủi ro”, trong khi chỉ 5% cho rằng nó không rủi ro. Gallup kết luận rằng các nhà đầu tư bitcoin lớn như Square, Tesla và Morgan Stanley mang lại cho nó sự tín nhiệm chính thống hơn.

Theo coinnounce