Trang chủ Tin Tức Môi trường thử nghiệm Huobi Ecochain Heco sẽ chính thức ra mắt...

Môi trường thử nghiệm Huobi Ecochain Heco sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020

Môi trường thử nghiệm Heco của Huobi Ecochain đã chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Là sản phẩm đầu tiên được ra mắt trên Nền tảng mở của Huobi, Heco có các đặc điểm về thông lượng cao, độ delay thấp, bảo mật và ổn định, mang đến cho người dùng trải nghiệm trực tuyến hiệu quả và chi phí thấp.

  1. Đnh v ca Heco

Huobi ECO Chain (Heco) là một chuỗi công cộng phi tập trung, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên do Nền tảng mở của Huobi ra mắt. Nó hỗ trợ các giao dịch hiệu suất cao và nhận ra tính tương thích của các hợp đồng thông minh. Tài sản kỹ thuật số gốc của Huobi Eco-Chain Heco là HT, sử dụng cơ chế đồng thuận HPOS. Trong tương lai, Heco sẽ cải thiện hiệu quả của Ethereum thông qua Layer2, bổ sung và trao quyền cho hệ sinh thái Ethereum.

Nền tảng mở Huobi là một nền tảng cơ sở hạ tầng thống nhất dựa trên tài nguyên kỹ thuật, tài nguyên lưu lượng truy cập và tài nguyên sinh thái của Tập đoàn Huobi, được mở dần cho ngành công nghiệp blockchain. Cả hai sẽ bổ sung cho nhau và cung cấp các con đường đổi mới đa dạng hơn và các dịch vụ cơ bản cho các nhà phát triển toàn cầu.

  1. Đc đim ca Heco

Chuỗi sinh thái Huobi Heco liên kết hiệu quả người dùng, tài sản và các ứng dụng phi tập trung, cho phép người dùng và nhà phát triển tận hưởng trải nghiệm trên chuỗi hiệu quả và chi phí thấp. Đối với các nhà phát triển, Huobi Eco-Chain Heco có các tính năng sau:

  1. Một mạng mở và phi tập trung để duy trì an ninh của mạng và tài sản;
  2. Hỗ trợ khả năng lập trình của EVM, khả năng tương thích của các hợp đồng thông minh và giảm chi phí phát triển và bảo trì;
  3. Meta-giao dịch , miễn giảm phí, giảm chi phí của nhà phát triển và người dùng trên chuỗi;
  4. Cơ chế đồng thuận HPOS, tạo khối trong 3 giây, đẩy nhanh sự đồng thuận;
  5. Chuyển giao tài sản xuyên chuỗi để tối ưu hóa trải nghiệm tài sản xuyên chuỗi.

Huobi Public chain & Huobi Ecochain

Huobi Public Chain là một chuỗi công cộng hiệu suất cao do Huobi và Nervos Foundation cùng phát triển.

Nó được tùy chỉnh sâu dựa trên các thành phần mã nguồn mở như Muta, CKB-VM, Overlord và nervos-p2p, đồng thời được mở rộng và tối ưu hóa cho các tình huống ứng dụng tài chính.

Xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu dựa trên blockchain, dựa trên việc thiết lập môi trường tuân thủ trên chuỗi và khuôn khổ quy định, cam kết cung cấp các dịch vụ hiệu suất cao cho các tài sản tài chính khác nhau trên chuỗi và hỗ trợ phát triển và phát triển của bên thứ ba dựa trên giao thức chuỗi công khai của Huobi. Vận hành chuỗi con để thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái DeFi.