Trang chủ Tin Tức Mọi thứ bạn cần biết về sự kiện khai thác thanh khoản...

Mọi thứ bạn cần biết về sự kiện khai thác thanh khoản AC Genesis sắp tới – The Big Blind Pool

tl:dr

1. Sự kiện AC Genesis liquidity mining (hay còn gọi là Big Blind Pool) sẽ mở cho deposit token renCRV LP vào lúc 10:00 EST, ngày 02/10/2020. Khai thác thanh khoản sẽ bắt đầu lúc 10:00 EST, ngày 04/10/2020.

2. Big Blind Pool sẽ phân bổ tổng cộng 300.000 AC (2% Tổng phân bổ thanh khoản) trong khoảng thời gian 14 ngày, cũng có nghĩa là tỷ lệ phát hành cho Big Blind Pool là 21.428 AC/Ngày. Ngoài phần thưởng AC, các nhà cung cấp thanh khoản có thể tiếp tục kiếm CRV trong suốt 14 ngày. Big Blind Pool sẽ kết thúc vào 9:59 EST, ngày 16/10/2020.

3. Vào cuối khoảng thời gian 14 ngày, bất kỳ renCRV nào chưa được unstake sẽ được tự động chuyển đổi thành acBTC và được chuyển đến acBTC vault. Những người nắm giữ acBTC có thể kiếm được phí giao thức acSwap và tiếp tục nhận phần thưởng AC. Để biết chi tiết di chuyển vault, vui lòng đọc kế hoạch di chuyển vault.

4. Tổng nguồn cung AC = 21.000.000; không pre-mine hay pre-sale. 15.000.000 AC được phân bổ cho Liquidity Allocation (71,4%) và 6.000.000 AC được phân bổ cho Development Allocation (28,6%). Đối với mỗi 7 AC được phát ra, 5 AC được sử dụng để khai thác thanh khoản và 2 AC được dành cho nhóm phát triển core development team.

Background

Tổng nguồn cung AC là 21.000.000; được phân chia giữa Liquidity Allocation (phân bổ thanh khoản) và Development Allocation (phân bổ phát triển).
Liquidity Allocation chiếm 15.000.000 AC, chiếm 71,4% Tổng nguồn cung AC. Toàn bộ Liquidity Allocation sẽ được phân phối thông qua các chương trình khai thác thanh khoản và nó sẽ được sử dụng để khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản, người dùng hệ sinh thái và các admin cộng đồng. Cơ chế phân phối sẽ được xác định bằng bỏ phiếu của cộng đồng do ACoconut DAO tổ chức sau khi đã đạt được sự phân quyền đầy đủ cho hệ sinh thái ACoconut.
Development Allocation chiếm 6.000.000 AC, chiếm 28,6% tổng nguồn cung AC. Development Allocation sẽ được sử dụng để khuyến khích các nhà phát triển, đối tác chiến lược, thành viên cộng đồng và các thành viên cốt lõi trong nhóm giúp đảm bảo khả năng sử dụng và tăng trưởng của hệ sinh thái ACoconut thông qua các cuộc kiểm tra bảo mật liên tục, phát triển ứng dụng, nâng cấp hệ thống và quảng bá tiếp thị.

Big Blind Pool là gì?
Big Blind Pool là nhóm khai thác thanh khoản ban đầu (genesis liquidity mining pool), nó cũng đại diện cho đợt đầu tiên để phân phối AC token. Liquidity mining sẽ chính thức bắt đầu lúc 10:00 EST, ngày 02/10/2020.

Để tăng tính thanh khoản, Big Blind Pool được thiết kế để khuyến khích những người nắm giữ token renCRV LP bằng một chương trình phần thưởng khai thác kép.