Trang chủ Tin Tức MICROSOFT TUNG RA BỘ CÔNG CỤ “BÁ ĐẠO” AZURE BLOCKCHAIN TRÊN NỀN...

MICROSOFT TUNG RA BỘ CÔNG CỤ “BÁ ĐẠO” AZURE BLOCKCHAIN TRÊN NỀN TẢNG ETHEREUM

Microsoft đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển công nghệ dựa trên Blockchain. Azure Blockchain là dịch vụ điện toán đám mây góp phần trong việc nâng cao tính ứng dụng và tùy biến của Blockchain đối với nền tảng doanh nghiệp. Gần đây, Microsoft đã tung ra bản Preview đầu tiên của Bộ công cụ phát triển Azure Blockchain trên nền tảng Ethereum, dưới dạng ứng dụng mở rộng trong Visual Studio Code.

Ứng dụng mở rộng Azure Blockchain này sẽ cung cấp cho các nhà phát triển khả năng xây dựng các ứng dụng Blockchain bằng cách tối ưu Azure Blockchain hoặc thậm chí là mạng Ethereum công cộng. Nó cũng cho phép bạn sử dụng các công cụ Blockchain nguồn mở, phổ biến như Solidity và Truffle.

Hiện tại, đã có các ứng dụng mở rộng cho Blockchain và Solidity trên nền Visual Studio Code được xuất bản bởi những người khác trong cộng đồng, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có một bộ ứng dụng chính thức được xuất bản bởi Microsoft. Điều này càng chứng tỏ sự đầu tư và nỗ lực mà Microsoft đang tập trung trong việc tận dụng công nghệ sổ cái Blockchain cho khối doanh nghiệp, hoặc thậm chí trên các mạng blockchain công cộng.

Bạn có thể tìm thấy Bộ công cụ phát triển Blockchain của Azure Azure cho phần mở rộng Ethereum của Visual Studio Code tại đây:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=azblockchain.azure-blockchain

Vì Visual Studio Code là phần mềm đa nền tảng, nên phần mở rộng này cũng vậy. Tiện ích mở rộng này được hỗ trợ trên cả Windows 10 và MacOS. Điều này mang lại sự linh hoạt trong việc sử dụng một trong hai nền tảng mà máy tính của bạn đang vận hành. Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng Visual Studio Code và các tiện ích mở rộng của nó (bao gồm cả Azure Blockchain) chạy trên Máy ảo trong Azure; phiên bản Máy ảo Visual Studio 2019 trên Azure là một ví dụ.

Ngoài ra, phần mở rộng này có các yêu cầu hệ thống sau:

Phần mềm VS phiên bản 1.32.0 (hoặc cao hơn)

Phần mềm Python phiên bản 2.7.15

Phần mềm  Node phiên bản 10.15.x

Phần mềm Git phiên bản 2.10.x

Không dừng lại ở đó, nhằm mục đích nâng cấp và thu hút sự tham gia đóng góp của các lập trình viên trên thế giới, Azure Blockchain Development Kit đã được lưu trữ trên GitHub. Ngoài việc sử dụng tiện ích mở rộng để phát triển các giải pháp Blockchain, bạn cũng có thể đóng góp cho tiện ích mở rộng bằng cách gửi yêu cầu xử lý hoặc báo cáo sự cố.

Bạn có thể kiểm tra mã nguồn cho phần mở rộng tại trang dự án GitHub, tại đây:

https://github.com/Microsoft/vscode-azure-blockchain-ethereum

Đây chính là những tiện ích vô cùng thiết thực để giúp bạn phát triển các công cụ  Blockchain, Solidity hoặc Ethereum cho nhu cầu riêng của mình

Theo BuildAzure