Trang chủ Tin Tức Lộ trình EasyFi Q1 2021

Lộ trình EasyFi Q1 2021

Trên một con đường xác định

Lộ trình Q4 2020 của EasyFi đã đưa họ đến một bệ phóng hiệu quả, nơi EasyFi sẵn sàng khai hỏa tất cả các tên lửa đẩy của mình để đẩy mình vào một quỹ đạo mới!

Chắc các bạn cũng biết, chặng đường phát triển trong Q4:

 • EasyFi đã ra mắt mainnet của mình
 • Đã xây dựng giao thức cho vay DeFi hạng nhất trên giải pháp layer 2 (trên Mạng Matic)
 • Ra mắt bảng điều khiển chuyên dụng cho $EASY liquidity pool staking và dual farming trên mạng Ethereum
 • Đã cập nhật cấu trúc quản lý rủi ro và cơ chế thanh lý của EasyFi
 • Bắt đầu hợp tác và hợp tác với một số sàn giao dịch lớn để tích hợp và kết nối #CeFi với #DeFi
 • Giới thiệu nhiều cơ hội khuyến khích thông qua các chương trình stake và dual farming.
 • Mở rộng sang các lãnh thổ mới như Việt Nam, Hàn Quốc
 • Và thực hiện hiệu quả việc đóng toàn bộ tất cả các sản phẩm được liệt kê trong lộ trình Q4 của EasyFi.

Bây giờ EasyFi đang tập trung vào việc tiếp tục hành trình của mình trên con đường đã xác định. Đây là những gì EasyFi có trong cửa hàng cho không gian DeFi trong Q1.

Các mốc quan trọng đạt được trong Q4

Tầm nhìn mà Team EasyFi đã và đang nuôi dưỡng luôn táo bạo, liên quan đến việc xây dựng một sản phẩm. Mục đích của EasyFi là đi trên con đường ít người đi hơn và một lý do tại sao EasyFi chọn Layer 2 để xây dựng giao thức cho vay DeFi của mình, điều EasyFi cần là thời gian mặc dù đây như là một động lực sớm. Điều này cũng khiến EasyFi phải đối mặt với những thách thức khác thường và xây dựng trên vùng đất cằn cỗi chưa từng tồn tại ở Layer 2.

Một số cột mốc quan trọng mà EasyFi đạt được trong Q4, tiền thân cho tất cả các sản phẩm của EasyFi trong lộ trình Q1 2021 là:

 1. Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink tích hợp trên Mạng Matic
 2. Ra mắt thị trường tiền tệ tài sản biến động trên Matic Network
 3. Bắt đầu stake on-chain trên BitMax để cung cấp cho người dùng CeFi trải nghiệm DeFi
 4. Tham gia hợp tác chiến lược với ProBit để xây dựng các sản phẩm cho vay DeFi thế hệ mới
 5. Đã có trực tiếp bảng điều khiển thanh lý của EasyFi trên EasyFi V1 trên Layer 2
 6. Hệ thống xếp hạng tín dụng đa chuỗi tích hợp sử dụng TrustScore như một lộ trình để cho vay DeFi phi tập trung và không bảo đảm

Trọng tâm của EasyFi trong Q4

Dưới đây là các mốc lộ trình chi tiết cho quý này. Một quý đầy ắp những việc phía trước. Danh sách này không đầy đủ. EasyFi có xu hướng duy trì sự linh hoạt theo hướng gió thổi trong DeFi với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Lộ trình -Tháng 1 đến tháng 3 năm 2021

Để tìm hiểu thêm về $EASY và EasyFi, vui lòng xem qua whitepaper và các bài viết khác trên ấn phẩm này.