Trang chủ Kiến Thức Cách kết nối tài khoản Currency.com với ứng dụng TabTrader (Phần 1)

Cách kết nối tài khoản Currency.com với ứng dụng TabTrader (Phần 1)

Để kết nối tài khoản Currency.com của bạn với ứng dụng TabTrader, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1) Đăng nhập vào tài khoản của bạn, tới phần ‘Cài đặt’, chọn ‘Tích hợp API’ và nhấp vào nút ‘Tạo khóa mới’;

2) Thực hiện tất cả các cài đặt Khóa API mà bạn cần (bao gồm cài đặt các quyền của Khóa API mà được đặt mặc định là ‘Read’) và nhấp vào nút “Tạo khóa”;

3) Bạn sẽ được quay lại trên cửa sổ có hiển thị QR-code và Khóa bảo mật. Hãy lưu ý rằng thông tin này chỉ được hiển thị một lần và phải được sao lưu cẩn thận;

4) Tới ứng dụng TabTrader và chọn phần ‘Tài khoản’. Nhấn vào nút ‘+ Tài khoản’;

5) Tiếp theo, bạn có 2 cách để kết nối tài khoản Currency.com của mình:
– Nhấn vào nút ‘Quét QR để thêm’;
– Tìm sàn giao dịch Currency.com trong danh sách và nhấp vào dòng tương ứng;

Xem tiếp tại đây.

Theo Currency.com