Trang chủ Phân Tích Kế hoạch ra mắt Conflux Mainnet

Kế hoạch ra mắt Conflux Mainnet

Trong hành trình này, đội ngũ Conflux hoan nghênh và khuyến khích tất cả các thành viên cộng đồng, đối tác hệ sinh thái và các bên quan tâm khác tham gia cùng dự án. Trong Giai đoạn I Pontus, các thành viên cộng đồng và những người nắm giữ FC khác được hoan nghênh trải nghiệm nền tảng Dex mới cao cấp. Trong Giai đoạn II Oceanus, Conflux khuyến khích cộng đồng và các cộng đồng khai thác khác tham gia vào các hoạt động khai thác đa dạng của dự án. Ngoài ra, việc tích hợp công nghệ với các đối tác hiện có của Conflux, giải pháp oracle, giải pháp lớp 2 và các dApps đang phát triển khác, sẽ diễn ra trong giai đoạn này. Các nhà phát triển và thợ đào nên theo dõi các bản cập nhật mới nhất của Conflux và tiếp cận để biết thêm thông tin. Khi dự án ở Giai đoạn III Tethys, Conflux sẽ đóng vai trò không chỉ là mainnet mà còn là một hệ sinh thái được hình thành.

Theo Conflux