Trang chủ Phân Tích Kế hoạch ra mắt Conflux Mainnet

Kế hoạch ra mắt Conflux Mainnet

Sau hai năm làm việc miệt mài, Conflux Network sẽ sớm được ra mắt chính thức. Trong bài viết này, nội dung chi tiết của kế hoạch ra mắt mainet Conflux sẽ được tiết lộ.

Không giống như hầu hết những dự án tương tự, Conflux đã thiết kế một kế hoạch ra mắt gồm ba giai đoạn để triển khai các chức năng và các tính năng theo từng bước. Có 2 lý do cho việc thiết kế như vậy. Thứ nhất, để đảm bảo sự ổn định của mạng trong giai đoạn đầu và loại bỏ tất cả các lỗi của các chức năng chính, ví dụ: trong giao thức chuỗi chéo Conflux. Thứ hai, Conflux nhắm đến mục tiêu đưa các ứng dụng và giao dịch hữu ích lên mạng theo từng giai đoạn, do đó, đến Giai đoạn III, sẽ có một hệ sinh thái Conflux được thiết lập, thay vì một mạng trống. Conflux tin rằng một thiết kế ba giai đoạn như vậy là một cách tiếp cận hiệu quả hơn cho mạng lưới cũng như cho toàn bộ ngành công nghiệp trong thời gian dài.

Ba giai đoạn ra mắt Conflux Mainnet sẽ có tên là Pontus, Oceanus và Tethys:

Giai đoạn I. Pontus

Trong gia đoạn Pontus, Giải pháp Tài chính phi tập trung Conflux (DeFi) sẽ được ra mắt.

Conflux Network, với tư cách là một giao thức công cộng PoW hiệu suất cao, về bản chất là một trong những giải pháp ở tầng nền tảng cơ bản đầu tiên phù hợp nhất cho hệ sinh thái Defi. Hình thức tài chính mới này có rất nhiều tiềm năng lớn và chắc chắn nó sẽ mở rộng phát triển sang khái niệm Tài chính mở.

Để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái DeFi của Conflux, nhóm kỹ thuật của dự án đã phát triển một giao thức chuỗi chéo – ShutteFlow. Giao thức chuỗi chéo cung cấp cho người dùng một phương thức an toàn, hiệu quả và thuận tiện để kết nối tài sản của họ qua các chuỗi khác nhau. Ban đầu, Conflux và các đối tác hệ sinh thái sẽ thành lập một liên minh giám sát chuỗi chéo để kết nối an toàn các tài sản chính khác nhau như BTC, ETH hoặc USDT lên chuỗi Conflux bằng cách sử dụng công nghệ đa chữ ký. Conflux Foundation sẽ thưởng cho các tài sản được mang lên Mạng Conflux và đồng thời, bồi thường cho người dùng trong trường hợp họ mất tài sản do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi trong giao thức chuỗi chéo. Trong giai đoạn đầu của giao thức chuỗi chéo Shutteflow, việc tham gia trở thành thành viên của liên minh giám sát chuỗi chéo chủ yếu sẽ được mời và bao gồm các đối tác hệ sinh thái Conflux hiện tại, nhà cung cấp dịch vụ ví tiền điện tử nổi tiếng, dịch vụ lưu ký và nhà cung cấp stable coin. Danh sách các thành viên liên minh và hợp đồng giám sát đa chữ ký sẽ được công khai và cho mọi người giám sát mọi lúc. Một khi liên minh chuỗi chéo ngày càng phát triển, nó sẽ dần dần tiến tới hình thức hoạt động tự trị và cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho người dùng.