Trang chủ Tin Tức Kế hoạch phục hồi EasyFi

Kế hoạch phục hồi EasyFi

Sau sự cố bảo mật và các thông báo sau đó liên quan đến việc tiến hành các cuộc điều tra, kế hoạch token hardfork, phân phối và bồi thường, tiếp theo là khôi phục giao thức EasyFi. Trên thực tế, đội ngũ EasyFi đã bắt đầu làm việc để khôi phục dự án vào tuần trước sau hard fork và phân phối token.

Học được bài học quan trọng từ những phát hiện của vụ hack và phân tích sau đó, đội ngũ đã cẩn thận lập ra kế hoạch khôi phục giao thức lại từ đầu, mạnh hơn và nhanh hơn.

Dưới đây là tóm tắt về các bước đội ngũ đang thực hiện để đảm bảo cộng đồng cảm thấy thoải mái khi sử dụng các sản phẩm và giao thức của EasyFi.

1. Kiểm thử & thực hành bảo mật: Kiểm tra bảo mật nhìn chung rất quan trọng trong thế giới phi tập trung. Tuy nhiên, bây giờ đối với EasyFi, việc giao thức được KIỂM THỬ ĐẦY ĐỦ để tăng cường bảo mật thậm chí còn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để kích hoạt điều này, đội ngũ đã thực hiện các bước sau:

a) Hợp tác với các công ty kiểm toán hàng đầu để kiểm tra mã hợp đồng thông minh giao thức và kiểm tra toàn bộ các phương pháp bảo mật để tăng cường bảo mật.
b) Hợp tác với các công ty chuyên thực hiện các chương trình Bug bounty để mọi người tham gia đánh giá giao thức và cam kết cho code.

2. Bảo hiểm: Đội ngũ đã quyết định thêm một lớp giảm thiểu rủi ro nữa, như một phần của giao thức để tăng cường bảo mật và sự tự tin cho việc sử dụng giao thức. Do đó, EasyFi sẽ hợp tác với các bên bảo hiểm khác nhau cung cấp các giao thức để bảo vệ các vị thế thế chấp của người dùng và sự tham gia vào các hợp đồng của EASYFi. Các loại bảo hiểm và các sản phẩm sáng tạo khác nhau từ EasyFi trong tương lai gần sẽ theo định hướng sau.

a) Bảo hiểm Giao thức: Bảo hiểm cho sự thất bại của hợp đồng thông minh. Đội ngũ liên tục tìm kiếm và tương tác với những công ty cung cấp dịch vụ này trên layer 2.

b) Bảo hiểm vị thế: Lần này Đội ngũ muốn làm bất cứ điều gì tốt nhất có thể cho cộng đồng và người dùng EasyFi, do đó không chỉ bảo vệ khỏi lỗ hổng bảo mật của hợp đồng mà còn cả việc thanh lý theo vị thế. Người dùng trên EasyFi sẽ có thể mua bảo hiểm cho bất kỳ tình huống thị trường bất ổn nào để đảm bảo tài sản thế chấp của họ không bị thanh lý.

3. Khởi chạy giao thức: Như đã nêu trước đó, EasyFi đã hợp tác và bắt đầu làm việc về vấn đề kiểm thử. Sau khi hoàn thành và các đối tác bảo hiểm được đưa vào hoạt động, EasyFi sẽ khởi chạy lại giao thức chính để sử dụng công khai trên Polygon và BSC. Trong khi đó, EasyFi sẽ tiếp tục mở các mục của giao thức mà hiện đã đạt yêu cầu để thực hiện các biện pháp bảo mật và kiểm tra cần thiết.