Trang chủ Tin Tức Justin Sun tiết lộ kế hoạch mới cho cơ chế PoS của...

Justin Sun tiết lộ kế hoạch mới cho cơ chế PoS của Tron

Sun đã nhấn mạnh 4 phát triển chính trong cơ chế PoS của Tron. Cụ thể sẽ tập trung vào phát triển doanh thu staking và kích thích sự tham gia lớn hơn của cộng đồng

Kế hoạch mới của Sun là phân phối doanh thu staking một cách phi tập trung, từ đó tạo nên cơ chế phân phối công bằng hơn giúp kích thích sự tham gia của sàn giao dịch, ví điện tử và các đối tác

Để khuyến khích cộng đồng tham gia tích cực hơn và đảm bảo hệ thống kinh tế mạng mạnh mẽ hơn, Tron cũng đang lên kế hoạch tăng tỷ lệ staking trên toàn mạng lưới và giảm các giao dịch phân phối cổ tức không cần thiết

Theo Cointelegraph