Trang chủ Kiến Thức Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tài khoản sàn giao dịch EXVINA

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tài khoản sàn giao dịch EXVINA

Bước 1: Trong ô Đăng nhập, chọn Mục “Bạn đã quên mật khẩu của mình?”

Bước 2: Điền địa chỉ email bạn đã dùng để đăng ký tài khoản, sau đó nhấn vào ô Tìm lại mật khẩu.

Bước 3: Vào email của bạn, kiểm tra hộp thư đến, mở mail Thông báo thay đổi mật khẩu của EXVINA, sau đó nhấn vào mục “Thay đổi mật khẩu”

Bước 4: Điền các thông tin sau:

  • Nhập mật khẩu mới
  • Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa
  • Cuối cùng nhấn vào mục “Kiểm tra thay đổi mật khẩu”

Bước 5: Màn hình thông báo thay đổi mật khẩu thành công xuất hiện. Bạn đã có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu vừa thay đổi.