Trang chủ Tin Tức Hướng dẫn cho người mới hold GTON

Hướng dẫn cho người mới hold GTON

Nếu bạn kết hợp bonding và chiến lược staking, bạn có thể đạt mức APR 60% với GTON trong năm. Tuy nhiên việc này yêu cầu bạn phải có lãi kép ( thường xuyên rút lợi nhuận và stake chúng.)

Về GTON Capital

GTON Capital  xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy thị trường tài chính kỹ thuật số bao gồm mạng GTON- Rollup L2 Ethereum với stablecoin $GCD như là tiền tệ gốc, Pathway – thuật toán định giá token quản trị, bộ giao thức DeFi tăng cường lẫn nhau, DONs, và hơn thế nữa.

Bằng cách kết hợp những thành tựu của công nghệ Web 3.0, GTON Capital tạo ra một nền tảng ổn định và tiên tiến hơn cho sự phát triển của DeFi.

Website | Twitter | Telegram | Discord | GitHub | Youtube | Mirror | Blog |