Trang chủ Tin Tức Hợp đồng tương lai và dịch vụ lưu ký Bitcoin: Cách tiếp...

Hợp đồng tương lai và dịch vụ lưu ký Bitcoin: Cách tiếp cận khác biệt của Bakkt

Phiên bản thử nghiệm mức độ chấp nhận của người dùng đối với dịch vụ lưu ký và hợp đồng tương lai bitcoin sẽ ra mắt vào tháng 7

Trong bài đăng gần đây của chúng tôi,COO của Bakkt Adam White đã vạch ra lộ trình lưu ký và cách lưu trữ tài sản kỹ thuật số an toàn là trọng tâm trong chiến lược của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi vui lòng cập nhật cho bạn về việc ra mắt các hợp đồng tương lai bitcoin được phát triển bởi Bakkt phối hợp với ICE Futures U.S. và ICE Clear US. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với CFTC để phát triển các hợp đồng vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng về nhu cầu giao dịch, tính minh bạch và sự ổn định của thị trường, đồng thời tuân thủ các quy định của Liên bang.

Khách hàng hoạt động trong thị trường tiền điện tử – và nhiều người vẫn đang chờ đợi để tham gia – đã có tiếng nói trong việc định hình thiết kế của sản phẩm ban đầu. Như chi tiết trong hồ sơ ICE Futures của Hoa Kỳ với CFTC ngày hôm nay, hợp đồng tương lai bitcoin sẽ được liệt kê trên một sàn giao dịch tương lai được liên bang quy định trong những tháng tới.

Trong sự hợp tác với  các sàn giao dịch của chúng tôi và các đối tác minh bạch tại ICE, chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng của chúng tôi trong vài tuần tới để chuẩn bị cho phiên bản thử nghiệm mức độ chấp nhận của người dùng (UAT) cho hợp đồng tương lai và dịch vụ lưu ký, mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng Bảy. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong các bài đăng sắp tới, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng UAT để đảm bảo rằng khách hàng có thời gian tham gia và có thể kiểm tra mô hình giao dịch và dịch vụ lưu ký mà chúng tôi đã xây dựng để thỏa mãn nhà đầu tư.

Các hợp đồng tương lai bitcoin mới đã được định hình bởi các trao đổi của chúng tôi với các bên liên quan và cung cấp các tính năng giao dịch, bảo mật và quản lý rủi ro đặc biệt:

1. Hai hợp đồng tương lai sẽ được liệt kê: 1) Hợp đồng tương lai bitcoin hàng ngày, cho phép khách hàng giao dịch trong một thị trường cùng ngày. Và 2) hợp đồng tương lai bitcoin hàng tháng sẽ cho phép giao dịch trong tháng trước và trên đường cong giá chuyển tiếp.

2. Sự hình thành giá trong các hợp đồng tiêu chuẩn này sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ đã được chứng minh để phát hiện các hành vi giao dịch lạm dụng hoặc gây rối, bao gồm các giao dịch rửa tiền. Điều đó có nghĩa là giá thanh toán trên ICE Futures Hoa Kỳ sẽ dựa trên giá được phát hiện trong các hợp đồng chuyển giao thực tế của chúng tôi mà không phụ thuộc vào thị trường tiền mặt không được kiểm soát.

3. Các hợp đồng tương lai sẽ được ICE Clear US bảo chứng, bao gồm cả việc thu thập tài sản thế chấp ban đầu và ký quỹ biến động để quản lý rủi ro. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tiễn quản lý rủi ro hiệu quả vốn trong thị trường tương lai toàn cầu, từ dầu và vàng đến lãi suất và tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu.