Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Giải pháp L2: giải quyết vấn đề về khả...

Học viện GTON. Giải pháp L2: giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum

Trong bài viết này, chúng ta đang xem xét một số giải pháp L2 nhắm đến việc giải quyết vấn đề mở rộng của mạng Ethereum.

Trong vài năm qua, khả năng mở rộng là vấn đề chính với hệ sinh thái Ethereum, dẫn đến kết quả là phí giao dịch cao cắt cổ có thể lên đến vài trăm đô la.

Để đối phó với thách thức về khả năng mở rộng, một số dự án đã đưa ra giải pháp mở rộng xây dựng xung quanh hồ sơ bảo mật hiện có của mạng Ethereum. Về cơ bản, những giải pháp này hình thành một lớp khác trên Ethereum và vì thế được gọi là giải pháp lớp 2 (L2) trái ngược so với các blockchain lớp 1, như Ethereum.

Trong số các giải pháp L2, các rollup đã nổi lên như một giải pháp hứa hẹn nhất. Ý tưởng đằng sau rollup là hàng trăm giao dịch được gói lại – hoặc “cuộn lại”, do đó có tên là “rollups”. Mỗi gói đó sau đó được thực hiện trên mạng L2 và sau đó được thực hiện như một giao dịch đơn trên Ethereum. Do đó, phí được tính khi thực hiện giao dịch được chia sẻ giữa tất cả những người gửi và rất nhỏ đối với mỗi người trong số họ.

Rollups phổ biến hơn sau đó là một giải pháp mở rộng quy mô khác cho Ethereum, sidechains. Có một lợi thế rõ ràng của rollups trên sidechains. Sidechains dựa vào trình xác thực để đảm bảo rằng một giao dịch đã được thực hiện trên sidechain. Do đó, người dùng sidechain phải đối mặt với rủi ro tập trung và rủi ro về độ tin cậy đến từ việc sử dụng trình xác nhận.

Tuy nhiên, rollup cũng có những Khuyết điểm. Với mức phí lên đến 1 đô la, phí cho các giao dịch tổng hợp vẫn còn tương đối cao so với các mạng lớp 1 thay thế có mức phí chỉ bằng một phần nhỏ. Ngoài ra, rollups gây thêm rắc rối cho người dùng khi yêu cầu họ kết nối tài sản từ L1 và đợi hàng giờ, thậm chí hàng ngày để việc rút tiền hoàn tất.

Trong số các giải pháp L2 phổ biến nhất là Optimistic Rollups , ZK-RollupsValidium .

Optimistic Rollups

Optimism được thành lập bởi các nhà nghiên cứu cũ của Plasma Group để tập trung vào sự phát triển của Optimistic Rollups. Ví dụ, trong số các dự án sớm nhất được triển khai trên mạng Optimistic là Uniswap. Gần đây hơn, hàng chục dự án hàng đầu đã mở rộng sang Optimistic.

Nhóm Optimism đã tập trung vào việc tái tạo chặt chẽ môi trường phát triển của Ethereum. Một trong những ưu điểm chính của Optimism là khả năng tương thích với các hợp đồng thông minh Ehtereum. Các Optimistic rollups thường tương thích với EVM và hỗ trợ các hợp đồng thông minh được viết bằng Solidity, ngôn ngữ hợp đồng thông minh của Ethereum. Tuy nhiên, đối với các mạng khác nhau, mức độ tương thích có thể khác nhau.