Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Data oracles: tìm nạp dữ liệu offchain vào blockchain

Học viện GTON. Data oracles: tìm nạp dữ liệu offchain vào blockchain

Trong bài đăng này, chúng tôi đang xem xét các kỳ tích blockchain, cung cấp dữ liệu trong thế giới thực cho blockchain.

Một hạn chế lớn của các hợp đồng thông minh là chúng không có khả năng kết nối với các hệ thống bên ngoài blockchain gốc của chúng để tìm nạp dữ liệu trong thế giới thực hoặc gửi dữ liệu đến một hệ thống bên ngoài.

Lý do là theo thiết kế, các blockchains được cách ly với các hệ thống bên ngoài. Điều này đảm bảo những lợi thế chính của chúng, bao gồm tính bất biến và bảo mật của dữ liệu.

Tuy nhiên, các hợp đồng thông minh và dApp yêu cầu một lượng lớn dữ liệu trong thế giới thực, chẳng hạn như tỷ giá hối đoái, kết quả thể thao hoặc thông tin khí tượng. Dữ liệu đó được gọi là “offchain”, trái ngược với dữ liệu “onchain” – dữ liệu này được ghi lại trên một chuỗi khối.

Oracles như một giải pháp

Việc blockchains không có khả năng giao tiếp với thế giới thực tạo ra một vấn đề lớn, được giải quyết bởi oracles – các yếu tố cơ sở hạ tầng hoạt động như cầu nối dữ liệu giữa môi trường offchain và onchain.

Dữ liệu trong thế giới thực được oracles tìm nạp – từ tỷ giá hối đoái đến nhiệt độ hoặc thông tin chuyến bay – cho phép các hợp đồng thông minh và dApps hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, oracles cũng có thể hoạt động theo hướng ngược lại, cung cấp dữ liệu blockchain cho thế giới bên ngoài.

Thông thường, oracles hoạt động dưới dạng mạng lưới tiên tri phi tập trung (DON). DON là một hệ thống các nút, mỗi nút lấy cùng một loại dữ liệu – ví dụ: tỷ giá hối đoái cho một cặp tiền cụ thể. Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, các nút phải đạt được sự đồng thuận trên từng phần dữ liệu.

Những phần dữ liệu đó được đưa vào một hợp đồng thông minh và do đó tạo thành một nguồn cấp dữ liệu mà trong ví dụ của chúng tôi chứa toàn bộ lịch sử thay đổi tỷ giá trong cặp tiền điện tử, được ghi lại vào blockchain. Nguồn cấp dữ liệu đó sau này có thể được đọc bởi một dApp yêu cầu thông tin tỷ giá hối đoái.

Để đạt được sự đồng thuận giữa các nút, có thể sử dụng nhiều mô hình khác nhau. Trong mô hình dựa trên danh tiếng, danh tiếng của một nút dựa trên độ chính xác của dữ liệu được cung cấp, được kiểm tra dựa trên dữ liệu do các nút khác cung cấp. Một mô hình khác dựa trên sự giám định các nút của cộng đồng để xác định xem một nút cụ thể có cung cấp thông tin chính xác hay không.

Trong số các dự án được biết đến nhiều nhất cung cấp các giải pháp oracle là Giao thức băng tần , DIA (Tài sản thông tin phi tập trung) và Chainlink .

Xếp hạng Oracles theo Tổng giá trị được đảm bảo / DefiLlama