Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Chọn một nền tảng blockchain: các yếu tố chính

Học viện GTON. Chọn một nền tảng blockchain: các yếu tố chính

Bạn cũng có thể muốn xem xét các chỉ số chấp nhận cho các blockchain. Một blockchain đã được nhiều dự án áp dụng hơn và dApps có nhiều khả năng được nâng cấp và phát triển thường xuyên.

Cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét khả năng quản trị của nền tảng. Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được sử dụng rộng rãi để quản lý các dự án onchain. Do đó, bạn có thể muốn kiểm tra xem có bất kỳ dự án nào được triển khai trên các dự án chạy DAO hay không.

Giới thiệu về GTON Capital

GTON Capital xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy thị trường vốn kỹ thuật số bao gồm Mạng GTON – L2 Ethereum với stablecoin $GCD làm tiền tệ bản địa, Pathway – thuật toán định giá token quản trị, bộ giao thức DeFi củng cố lẫn nhau, DON, v.v.

Bằng cách kết hợp những thành tựu tiên tiến của công nghệ Web 3.0, GTON Capital tạo ra một nền tảng ổn định và tiên tiến hơn cho sự phát triển DeFi.

Website | Twitter | Telegram | Discord | GitHub | Youtube | Mirror | Blog |