Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Chọn một nền tảng blockchain: các yếu tố chính

Học viện GTON. Chọn một nền tảng blockchain: các yếu tố chính

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ thảo luận về các yếu tố chính cần được xem xét khi lựa chọn nền tảng blockchain.

Việc lựa chọn nền tảng để triển khai dApp của bạn hoặc chạy các giải pháp dựa trên blockchain phụ thuộc vào một số yếu tố, được xem xét dưới đây.

Triển khai / Giao thức

Một trong những yếu tố chính cần xem xét là thuật toán đồng thuận của blockchain. Thực tế là một blockchain cụ thể sử dụng Proof of Work hoặc Proof of Stake xác định các tính năng chính của nó, chẳng hạn như thiết lập quản trị của nó.

Yếu tố tiếp theo được xem xét là mật mã được sử dụng bởi blockchain. Nó sử dụng và hỗ trợ những thư viện nào? Ví dụ: Ethereum sử dụng secp256k1, trong khi Cardano và Monero sử dụng Edwards25519.

Một điều khác cần được tính đến là phương pháp xử lý giao dịch của blockchain được đề cập. Khi nào các giao dịch được đặt hàng, xác nhận và thực hiện? Ví dụ, trong mạng Ethereum, các giao dịch được gửi đến các nút xác thực để được xác thực trước khi được thực hiện và được ghi vào khối liên quan.

Khả năng mở rộng

Nhóm yếu tố tiếp theo liên quan đến khả năng của blockchain để hỗ trợ tốc độ xử lý cao hơn – khả năng mở rộng. Ví dụ, Ethereum, blockchain công khai phổ biến nhất, xử lý tới 30 giao dịch mỗi giây (tps). Đối với Cardano, thông lượng tối đa là 250 tps và Solana xử lý khoảng 3.000 giao dịch mỗi giây.

Yêu cầu về khả năng mở rộng phụ thuộc vào một giải pháp hoặc dApp cụ thể mà bạn định triển khai trên blockchain. Một số loại giải pháp không yêu cầu khả năng mở rộng quá cao. Tuy nhiên, ví dụ: dApps hoặc các giải pháp liên quan đến thanh toán hoặc bất kỳ lĩnh vực hoặc tài chính nào khác theo mặc định sẽ yêu cầu khả năng mở rộng cao hơn.

Bảo mật và sự riêng tư

Bảo mật là một trong những mối quan tâm lớn khi nói đến blockchain, vì các cuộc tấn công độc hại có thể dẫn đến việc đánh cắp tiền hoặc gây thiệt hại cho doanh nghiệp của bạn theo nhiều cách khác.

Khi chọn một nền tảng blockchain, hãy nghiên cứu cẩn thận hồ sơ theo dõi bảo mật của tất cả các nền tảng bạn có trong đầu. Gần đây có ai trong số họ nhìn thấy lỗ hổng nghiêm trọng dẫn đến mất tiền của người dùng hoặc bất kỳ vấn đề nào khác không?

Bạn cũng nên kiểm tra lịch sử kiểm toán của nền tảng. Nền tảng, bao gồm tất cả các thành phần của nó, đã được kiểm toán bởi các dự án kiểm toán được biết đến và đáng tin cậy chưa?

Quan trọng không kém là các vấn đề về quyền riêng tư. Nền tảng sử dụng cơ chế bảo mật nào cho việc làm xáo trộn trường? Có thể chia sẻ các trường dữ liệu cụ thể được lưu trữ trên nền tảng chỉ với những người dùng cụ thể không? Có thể chạy một logic nghiệp vụ so sánh giá trị của các trường dữ liệu mà không tiết lộ dữ liệu thực tế không?