Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Các giao thức cho vay: giới thiệu

Học viện GTON. Các giao thức cho vay: giới thiệu

Alex giải thích, các giao thức cho vay DeFi là bất biến, phi tập trung, không cần sự cho phép, không giám sát và có thể kết hợp được, đồng thời cho biết thêm rằng việc phân bổ quá mức được kiểm soát bởi các hợp đồng thông minh.

Ví dụ tiếp theo của chúng tôi minh họa quá trình vay tiền điện tử trên nền tảng cho vay DeFi, theo nhiều cách tương tự. Tuy nhiên, USDC là một stablecoin phổ biến hơn cho các giao thức cho vay DeFi so với USDT, trong khi ETH thường được sử dụng làm tài sản thế chấp hơn bitcoin.

Một người dùng vay 100 USDC, gửi một khoản tương đương 150 đô la vào ETH làm tài sản thế chấp. Khi kết thúc thời gian cho vay, người vay sẽ hoàn trả 100 USDC cộng với lãi suất và rút ETH của họ. 100 USDC được hoàn trả cho người cho vay với lãi suất 10 USDC, trả một khoản phí cho nền tảng cho vay.

Trong khi đó, DeFi cũng tạo điều kiện cho một cách tiếp cận khác để cho vay tiền điện tử, trong đó các stablecoin mới được tạo ra khi người vay gửi tiền làm tài sản thế chấp.

Một giao thức cho vay DeFi có thể cho phép người dùng không chỉ cho vay và mượn stablecoin mà còn có thể đúc tiền ổn định “, Alex P giải thích trong buổi phát trực tiếp.” Nguyên tắc đó đã được sử dụng bởi một trong những stablecoin đầu tiên, DAI của giao thức MakerDAO. Ban đầu, chỉ ETH có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho DAI, nhưng hiện tại, nó có thể được thế chấp bằng nhiều loại tiền điện tử. Khi đưa ra tài sản thế chấp, người đi vay trên MakerDAO sẽ mở một vị thế nợ có tài sản thế chấp (CDP) và các stablecoin được cho là sẽ được vay sẽ được đúc.”

Phương pháp tương tự được sử dụng bởi GCD, stablecoin của hệ sinh thái GTON. Bạn có thể sử dụng token gốc GTON hoặc ETH của giao thức làm tài sản thế chấp và đúc GCD, một stablecoin.

Giới thiệu về GTON Capital

GTON Capital xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy thị trường vốn kỹ thuật số bao gồm Mạng GTON – L2 Ethereum với stablecoin $ GCD làm tiền tệ bản địa, Pathway – thuật toán định giá token quản trị, bộ giao thức DeFi tăng cường lẫn nhau, DON, v.v.

 

Bằng cách kết hợp những thành tựu tiên tiến của công nghệ Web 3.0, GTON Capital tạo ra một nền tảng ổn định và tiên tiến hơn cho sự phát triển DeFi.

Official links:

Twitter: https://twitter.com/GtonCapital

Telegram news: https://t.me/GtonCapitalAnn

Telegram chat: https://t.me/+k0X5TD592bAyZDhi

Discord: https://discord.com/invite/9WRYK4wVxw

Mirror: https://mirror.xyz/0x8c8b81208C7B7F71CD3279A31F48F1A37bda5df0

Blog: https://www.blog.gton.capital/