Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Các giao thức cho vay: giới thiệu

Học viện GTON. Các giao thức cho vay: giới thiệu

 

Trong bài viết này, dựa trên một buổi phát trực tiếp gần đây, Alex Pipushev, người sáng lập GTON Capital, giải thích cách các giao thức cho vay hoạt động trong lĩnh vực tài chính tập trung và phi tập trung.

Các giao thức cho vay – còn được gọi là thị trường tiền tệ – đóng một vai trò quan trọng trong ngành tài chính phi tập trung (DeFi), vì chúng cho phép người dùng cho vay và vay tài sản theo cách bất biến, minh bạch và phi tập trung. giữa người cho vay và người đi vay.

Người đi vay là những người dùng tiếp cận thị trường tiền tệ để nhận một khoản vay ngắn hạn mà họ cần, chẳng hạn, để có thêm đòn bẩy trong giao dịch. Trong khi đó, người cho vay là những cá nhân có tài sản mà họ muốn kiếm được lợi tức. Người đi vay phải trả lãi cho người cho vay và một khoản phí cho thị trường tiền tệ.

Người đi vay đưa các tài sản khác làm tài sản thế chấp và nếu họ không thể hoàn trả các khoản đã vay, người cho vay có thể bán tài sản thế chấp để thu hồi vốn đã cho vay – một quá trình được gọi là thanh lý. Tuy nhiên, nếu khoản vay được hoàn trả thành công, tài sản thế chấp sẽ được trả lại cho người vay.

Hãy xem xét một ví dụ về giao dịch trên nền tảng cho vay tiền điện tử sẽ được ký kết trong tài chính tập trung (CeFi) hoặc CeDeFi – các giao thức giả vờ là tập trung nhưng các máy chủ phụ trợ của họ hầu như không sử dụng hợp đồng thông minh và do đó thiếu minh bạch.

Trong ví dụ, một người dùng vay 100 USDT – tương đương với 100 đô la, sử dụng BTC làm tài sản thế chấp. Giá trị của tài sản thế chấp phải cao hơn giá trị của số tiền đã vay do tính chất dễ bay hơi của tiền điện tử, được gọi là quá mức hóa. Vì vậy, người vay phải gửi số tiền tương đương 150 đô la bitcoin làm tài sản thế chấp. Việc xác định thừa cần thiết để ngăn chặn việc thanh lý tài sản thế chấp do giá cả biến động. Tuy nhiên, nếu giá tài sản thế chấp giảm quá nhiều, nó phải được thanh lý và các nhà thanh lý sẽ phải trả thêm phí để thanh lý các khoản cho vay chưa được thực hiện.

Ngay sau khi thời hạn cho vay kết thúc, người đi vay sẽ trả lại khoản vay, đồng thời cộng thêm tiền lãi trên 100 USDT mà họ đã vay ban đầu. Người cho vay nhận lại 100 USDT của họ cộng với 10 USDT tiền lãi, trong đó nền tảng cho vay sẽ khấu trừ phí của họ.

Sau khi hoàn trả khoản vay, người vay thu được 150 đô la bitcoin, mà ban đầu họ dùng để thế chấp. Hay nói một cách chính xác hơn, người vay thu thập chính xác số tiền bằng bitcoin mà họ dùng để thế chấp tại thời điểm vay và kể từ thời điểm đó, giá trị của bitcoin có thể đã thay đổi.

Trong khi đó, phân quyền và công nghệ blockchain mở ra cơ hội mới cho các nền tảng cho vay. Không giống như CeFi / CeDeFi, các nền tảng cho vay trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) được cung cấp bởi công nghệ blockchain và chạy trên các hợp đồng thông minh, cho phép chúng cung cấp cho người dùng một số tính năng bổ sung.