Trang chủ Kiến Thức Hình thức hữu dụng nhất của BTC trên Ethereum

Hình thức hữu dụng nhất của BTC trên Ethereum

acBTC tích hợp BTC gốc và ERC-20 BTC, với các ứng dụng swap, cho vay và tạo lợi nhuận thành một tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả và khả dụng cao.

tl; dr
1. acBTC là một tài sản tổng hợp được hỗ trợ bởi một giỏ ERC-20 BTC; các thành phần trong giỏ tổng hợp phải được hỗ trợ 1: 1 bằng BTC gốc và có thể xác minh được.

2. acBTC được thiết kế để tăng khả năng sử dụng của BTC gốc và ERC-20 BTC bằng cách đóng vai trò là tài sản thế chấp và tạo ra lợi nhuận hiệu quả.

3. Hệ sinh thái acBTC bao gồm các ứng dụng acSwap, acLoan và tạo lợi nhuận; cho phép chủ sở hữu acBTC làm được nhiều hơn với BTC của họ trong một môi trường cạnh tranh, không cần sự cho phép và không bị quản lý.

Tại sao lại là ERC-20 BTC khác?
Tại thời điểm viết bài này, tổng nguồn cung lưu hành của Bitcoin là khoảng 18,48mm. Tổng số ERC-20 BTC được wrap/ bắc cầu bởi wBTC (48,3k) và renBTC (20,3k) lên tới khoảng 70k. Một con số đang tăng lên nhanh chóng nhưng vẫn chiếm chưa đến 1% tổng nguồn cung lưu hành của Bitcoin.

Với các giải pháp wrap và bắc cầu hiện tại đã có sẵn, acBTC sẽ đóng vai trò là tài sản cố định giữa các phiên bản khác nhau của ERC-20 BTC và BTC gốc; thúc đẩy hơn nữa sự dịch chuyển của tính thanh khoản giữa mạng Bitcoin và Ethereum.

Bất chấp sự gia tăng gần đây của các ứng dụng DeFi cách tân, những người nắm giữ Bitcoin gốc đang đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng của việc chuyển đổi BTC gốc thành tài sản ERC-20. Ở cấp độ cao, các yếu tố rủi ro như cấp độ phân quyền, bảo mật hợp đồng thông minh và thiết kế hệ thống quản trị có tác động bất lợi đến quyết định dịch chuyển của chủ sở hữu. Tương tự như vậy, các yếu tố khen thưởng như sử dụng tài sản và lợi nhuận hiệu quả cũng không thể bị bỏ qua.

Chúng tôi sẽ đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật về các yếu tố rủi ro nói trên trong một blog khác.

Năng suất so với Khả năng sử dụng
Chúng ta đang ở giữa một cuộc yield farming hấp dẫn điên cuồng. Từ lăng kính của những người nắm giữ altcoin và/ hoặc stablecoin, đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm được lợi tức hiệu quả đối với các tài sản nhàn rỗi (một lần nữa bỏ qua các yếu tố rủi ro hiện tại).

Nói một cách tương đối, số cơ hội yield farming nhắm mục tiêu đến những người nắm giữ BTC ít hấp dẫn hơn nhiều. Hơn nữa, một số giao thức DeFi với lợi nhuận mining cạnh tranh có thể không mang lại mức độ khả dụng cao nhất.

Lấy ví dụ như các pool cho vay AMM với token mining quản trị. Năng suất hiệu quả có thể là phần thưởng. Tuy nhiên, tỷ lệ thế chấp từ 30% đến 40% cho khoản tiền gửi BTC ERC-20 chắc chắn là quá thấp.