Trang chủ Tin Tức Hệ thống thanh toán chung giữa các quốc gia BRICS bằng tiền...

Hệ thống thanh toán chung giữa các quốc gia BRICS bằng tiền điện tử đang được xem xét

Tiền điện tử là một trong những cách giúp giảm sự phổ biến của việc sử dụng đồng đô la. Các quốc gia thành viên BRICS đang xem xét phát hành một loại tiền điện tử để trở thành phương thức thanh toán chung giữa các quốc gia

Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cũng cho rằng động thái này sẽ có lợi cho Nam Phi, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cả về kích thích kinh tế và ổn định tiền tệ

Một loại tiền tệ kĩ thuật số được sử dụng trong các quốc gia BRICS?

Động thái này sẽ tác động đến thương mại quốc tế giữa các quốc gia BRICS, cũng như giúp Nga và Trung Quốc không phụ thuộc vào đồng đô la. Ngoài ra cũng sẽ tăng hiệu quả trong các hoạt động chống rửa tiền và giúp họ đi đầu trong đổi mới, khoa học và FinTech

Tuy nhiên Nga vẫn chưa ủng hộ tiền điện tử, những nhà chức trách đang làm việc để thông qua bộ luật liên quan đến tiền điện tử. Dmitriev không nói khi nào họ sẽ ủng hộ tiền điện tử như Trung Quốc nhưng nhấn mạnh vào tiềm năng của một hệ thống thanh toán chung giữa các quốc gia

Theo BitcoinExchangeGuide