Trang chủ Kiến Thức GTON Capital whitelist Web3London

GTON Capital whitelist Web3London

Sau khi hợp tác với Web3London, chúng tôi đã đưa ra cho cộng đồng cơ hội giới hạn để sở hữu GTON được giảm giá.

Khi mối quan hệ đối tác giữa Web3London và GTON Capital được thiết lập vào tháng trước, nhắm đến việc gia tăng hiểu biết về DeFi, GTON Capital cam kết tạo ra tài nguyên được cộng đồng Web3London quan tâm.

Phù hợp với mục tiêu đó, chúng tôi đã ra mắt seri livestream giáo dục Youtube hàng tuần. Đến nay, chúng tôi đã ra mắt 4 phần, và chúng tôi may mắn khi có các khách mời chuyên gia, bao gồm Parikh Sarang từ SushiSwap và Facu Ameal từ Yearn Finance.

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều khách mời tuyệt vời trong các phần tới. Trong khi đó, hôm nay, chúng tôi rất vui được chia sẻ rằng chúng tôi đang mở rộng phạm vi hợp tác của chúng tôi với Web3London và cộng đồng của nó giờ đây đã được whitelist để tham gia vào GTON Capital bonding. Điều này sẽ cho phép thành viên cộng đồng Web3London mua $GTON được giảm giá.

Cùng với sự thành công của các hoạt động giáo dục, GTON Capital gợi ý việc hợp tác hướng đến sự thiết thực bằng cách cung cấp cho các thành viên cảu Web3London cơ hội giới hạn để sử dụng một trong những công cụ DeFi phức tạp và được yêu cầu cao nhất – trái phiếu.      

Cho những người chưa biết đến trái phiếu, chúng tôi sẽ giải thích về loại tài sản kỹ thuật số này trong bài viết GTON Academy tiếp theo. Trong khi đó, chúng tôi mời bạn tham gia cộng đồng thân thiện của chúng tôi và cách họ nhận được trái phiếu GTON và cách họ tận dụng nó.

Mọi người quan tâm đến bonding, được mời tham dự một kênh đặc biệt để thảo luận về bonding trên server Discord của GTON Capital và điền vào một form để cung cấp địa chỉ ví ERC-20 của họ để được thêm vào Whitelist.

Bây giờ, một vài lời về trái phiếu GTON. Như đã nêu ở trên, một lời giải thích chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong một bài viết sắp tới.

Hoạt động Bonding phụ thuộc vào một số nhân tố. Vì vậy, rất khó để đưa ra một ngày chính xác cho sự ra mắt của bonding. Tuy nhiên, chính xác khi nói là nó sẽ ra mắt sớm. Một khi bonding ra mắt, người dùng sẽ có thể mua GTON được giảm giá ngay trên ứng dụng GTON Capital và tận dụng GTON để stake trong tương lai –  hoặc với các ứng dụng sẽ xuất hiện trên mạng GTON hoặc bằng cách triển khai ứng dụng của riêng họ trên mạng.

“Bonding là 1 công cụ cho chúng ta kết nối người dùng thực sự hiểu biết, tận tâm và trung thành trong cộng đồng”, người sáng lập GTON Capital, Alex P nói. Tại cùng thời điểm, nó là một cơ hội béo bở để tham gia vào GTON Capital như là một nhà đầu tư dài hạn. Cộng đồng Web3London, với việc theo đuổi việc phổ biến và quảng bá khái niệm Web3, họ chắc chắn là những người phù hợp để dành được cơ hội này.