Trang chủ Kiến Thức GTON Capital: tưởng tượng lại tiện ích và khả năng mở rộng...

GTON Capital: tưởng tượng lại tiện ích và khả năng mở rộng của Web3

Mặc dù GTONNet là một L2 trên mạng chính Ethereum, công nghệ roll up có thể được điều chỉnh quy mô một cách đệ quy thành L3 / 4 và các lớp khác. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp có thể chạy các L3 được phép của riêng họ trên đầu roll up  hoặc các dApp có thể chạy L3 để mở rộng cơ sở người dùng nếu họ cần thêm dung lượng mạng.

Đây là cách stablecoin phi tập trung và lớp thực thi hợp đồng thông minh có thể mở rộng từ GTON Capital, nó đang đóng vai trò chiến lược của nó đối với Web3 để cho phép hàng triệu dApp như DeFi, Games hoặc CyberSport giúp cuộc sống của hàng tỷ người dùng hạnh phúc hơn.

Chiến lược

Mục tiêu hoạt động của GTON Labs, công ty phát triển đằng sau phần mềm mở GTON Protocol, cũng như mục tiêu cuối cùng của Hệ sinh thái GTON tổng thể, là cho phép tăng trưởng trong việc sử dụng GTON Stablecoin (GCD) và chuỗi khối L2 (GTON Network). Để làm như vậy, người dùng sẽ có trải nghiệm độc đáo khi chơi trò chơi web3, giao dịch NFT và nhận được giá trị từ các dịch vụ DeFi, với tính năng bảo mật bắt nguồn từ Ethereum mainnet.

Giới thiệu về GTON Capital

GTON Capital xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy thị trường vốn kỹ thuật số bao gồm Mạng GTON – L2 Ethereum với stablecoin $GCD làm tiền tệ bản địa, Pathway – thuật toán định giá token quản trị, bộ giao thức DeFi củng cố lẫn nhau, DON, v.v.

Bằng cách kết hợp những thành tựu tiên tiến của công nghệ Web 3.0, GTON Capital tạo ra một nền tảng ổn định và tiên tiến hơn cho sự phát triển của DeFi.

Website | Twitter | Telegram | Discord | GitHub | Youtube | Mirror | Blog |