Trang chủ Tin Tức GTON CAPITAL hợp tác với DIA

GTON CAPITAL hợp tác với DIA

GTON Capital hợp tác với DIA (Thông tin tài sản phi tập trung) để cung cấp dữ liệu tin cậy và an toàn hơn trên mạng GTON.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo quan hệ hợp tác giữa GTON Capital và DIA – một nền tảng cung cấp dữ liệu đa chuỗi, đầu cuối, có mã nguồn mở cho web3. GTON Capital sẽ tích hợp dữ liệu minh bạch và đáng tin cậy của DIA và cơ sở hạ tầng cung cấp dữ liệu vào mạng GTON, điều này sẽ cho phép một hệ sinh thái DeFi minh bạch và an toàn hơn. 

Mạng GTON có giải pháp tổng hợp EVM lạc quan của riêng mình. Để có thể làm nó hữu dụng với các nhà phát triển DeFi, nhiệm vụ phân phối nguồn cấp dữ liệu giá phải được giải quyết.

Có hai vấn đề với việc tập trung các nguồn dữ liệu: 1. nguồn dữ liệu và sự tổng hợp của nó, 2. phân phối trên chuỗi và tổng hợp dữ liệu trên chuỗi. Đầu tiên là giải quyết vấn đề sai dữ liệu từ nguồn dữ liệu gốc: trang web, sàn giao dịch, tổng hợp. Thứ hai là giải quyết vấn đề nguồn cấp dữ liệu độc hại: oracle, rpc, kết nối, hợp đồng thông minh.

DIA, nền tảng cung cấp dữ liệu nguồn mở, đầu cuối sẽ giải quyết cả hai vấn đề.

Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với các nguồn cấp dữ liệu giá được sử dụng nhiều nhất, như Ethereum:

https://api.diadata.org/v1/quotation/ETH. Nhiều nguồn cấp dữ liệu giá sẽ được tích hợp sau này.

Ban đầu GTON Capital sẽ sử dụng các nguồn dữ liệu tổng hợp từ API của DIA. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc để tích hợp các hợp đồng thông minh của DIA vào GTON Capital DONs (mạng lưới kỳ diệu phi tập trung).

Nguồn cấp dữ liệu giá GTON đã có trên DIA:

https://api.diadata.org/v1/quotation/GTON

Gần đây DIA đã công bố sự ra mắt của DIA x Floor, một bộ nguồn cấp dữ liệu giá sàn NFT, sẽ được sử dụng cho các giao thức DeFi à NFT trên GCNet.

Sự tích hợp này đến vừa đúng lúc, trước khi GTON mainnet ra mắt, cho phép chúng tôi nâng cao cơ sở hạ tầng mạng GTON với công nghệ DIA trước khi mạng được phát hành chính thức.

P.S: Chúc mừng đối tác mới của chúng ta DIA với cột mốc là một DAO ??

Về giao thức DIA

DIA là một nền tảng nguồn cấp dữ liệu đầu cuối mã nguồn mở trên đa chuỗi cho Web3.

Trang web | Twitter | Telegram

Về GTON Capital

Mạng GTON – một giải pháp mở rộng quy mô Ethereum (L2-Rollup) đang sử dụng các stablecoin được thế chấp của chính nó như một loại tiền phí.

Trang Web | Twitter | Telegram