Trang chủ Tin Tức GTON Capital hợp tác với DeNet

GTON Capital hợp tác với DeNet

GTON Capital hợp tác với DeNet để mở rộng cơ sở hạ tầng của mạng GTON với nhiều cơ hội hơn cho hoạt động dữ liệu.

GTOn Capital rất vui mừng thông báo mối quan hệ hợp tác với DeNet, hệ sinh thái đa chuỗi đầu tiên dựa trên lưu trữ phi tập trung. Sự hợp tác sẽ giúp cả hai dự án phát triển hơn nữa sự phân quyền và minh bạch – giá trị cốt lõi của Web 3.0.

Một trong những vấn đề chính của Web 3 là thiếu nơi lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy. Quan hệ đối tác này sẽ cho phép GTON Capital để sử dụng DeNet như là một nơi lưu trữ dữ liệu phi tập trung với tốc độ, quyền truy cập vĩnh viễn và an toàn vào dữ liệu của dự án. GTON Capital xây dựng mạng GTON – giải pháp L2 Ethereum, với triển vọng trở thành giải pháp mở rộng phổ biến nhất cho GameFi, NFT và các Dapps sáng tạo khác. GTON Capital và DeNet hợp tác tích hợp các giải pháp cho các vấn đề của cả hai dự án sẽ tạo ra những điều khác biệt để đạt được mục tiêu.

Mối quan hệ đối tác này sẽ cho phép GTON Capital tích hợp giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung vào cơ sở hạ tầng của rollup và tạo điều kiện cho sự hội nhập trong các ứng dụng DeFi xây dựng trên mạng GTON. Ngược lại, DeNet sẽ hợp lực với một hệ sinh thái tiềm năng mới sẽ trở thành nền tảng cho hàng trăm ứng dụng DeFi trong bối cảnh thị trường L2 bùng nổ.

Hệ sinh thái DeNet giúp các người dùng và các nhà phát triển dApp xử lý những vấn đề chính: giá cao, thiếu minh bạch trong xếp hạng, vấn đề quảng cáo, tỷ lệ lợi nhuận thấp cho người tạo nội dung. Đề làm điều này, hệ sinh thái DeNet triển khai khái niệm nền kinh tế mở 3.0, nhằm tạo ra mối quan hệ rõ ràng giữa người tham gia trong nền kinh tế kỹ thuật số, loại bỏ trung gian, hoa hồng và các chi phí bổ sung.

Về GTON Capital

GTON Capital xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy vốn kỹ thuật số bao gồm mạng GTON – L2 Ethereum rollup với stablecoin $GCD làm tiền tệ cơ bản. Pathway – các thuật toán để định giá token quản trị, tập hợp các giao thức DeFi củng cố lẫn nhau, DONs, và hơn thế nữa.

Bằng cách kết hợp những thành tựu tiên tiến của công nghệ Web 3.0, GTON Capital tạo ra một nền kinh tế ổn định và tiên tiến hơn cho sự phát triển của DeFi.

Trang Web | Twitter | Telegram | Discord | GitHub | Youtube | Mirror  

Về DeNet

DeNet là một hệ sinh thái đa chuỗi dựa trên lưu trữ phi tập trung cho Web 3.0 trong nền kinh tế DeFi.

DeNet tạo ra một hệ sinh thái có lợi cho tất cả những người tham gia trên cơ sở lưu trữ và quản lý dữ liệu theo khái niệm Nền kinh tế mở 3.0. Tập hợp các ứng dụng từ các blockchain khác nhau và tăng tính khả dụng của các dịch vụ Web3 cho người dùng, DeNet Desk đã cung cấp quyền truy cập vào hơn 40 ứng dụng nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu trong DeNet.