Trang chủ Kiến Thức Gravity devnet: Bản demo SuSy gateway (Phần 1)

Gravity devnet: Bản demo SuSy gateway (Phần 1)

Là một phần của quá trình khởi tạo developer network của Gravity, team sẽ ra mắt SuSy, một hệ thống cổng chuỗi chéo.

Như đã đề cập trong bài viết về việc ra mắt bản demo Gravity, phiên bản devnet của giao thức sẽ ra mắt vào tháng 9. Đây là phiên bản ổn định của network với các đối tượng cố định của mạng chuỗi mục tiêu tùy chỉnh. Mạng này được thiết kế để kiểm tra công khai và gỡ lỗi các bản cập nhật sắp tới của Gravity, cũng như để đồng bộ hóa với các bản cập nhật thường xuyên của các mạng công khai được hỗ trợ.

Phạm vi devnet sẽ liên tục được mở rộng và tinh chỉnh để tương thích tốt hơn với quá trình giới thiệu các nhà phát triển vào Gravity. Phiên bản devnet hiện tại gồm ba dự án con riêng biệt: một cổng cho token, một framework cho các thử nghiệm tích hợp để cho phép tích hợp chuỗi mục tiêu nhanh chóng và một tập hợp các hình ảnh để khởi chạy một nút trên nền tảng đám mây one-click-deployment (triển khai bằng một cú nhấp chuột) hoặc trên bất kỳ nhà cung cấp đám mây tùy chỉnh nào. Ngoài ra, các cổng hoạt động ngay lập tức trong các testnet công khai của chuỗi tích hợp.

Bản phát hành devnet được chia thành ba thông báo riêng biệt, mỗi thông báo nêu bật một chức năng quan trọng:
1. Cổng chuỗi chéo
2. Kiểm tra tích hợp cho chuỗi mục tiêu
3. Triển khai một nút Gravity từ một hình ảnh.
Những thông báo này sẽ được thực hiện trong vòng vài ngày. Trong thông báo đầu tiên này, team sẽ xem xét việc triển khai các cổng chuỗi chéo và cung cấp bản token swap demo. Trong bản demo, token của Signature Chain SIGN, được wrap thành ERC20 token, sẽ được swap giữa các blockchain Waves và Ethereum.

SuSy protocol

Gravity là một hệ thống oracle và chuỗi chéo blockchain-agnostic (một nền tảng blockchain cho phép nhiều chuỗi khác nhau), hệ thống hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain với thế giới bên ngoài, giao tiếp chuỗi chéo và các chuỗi phụ trong một cấu trúc thống nhất. Tuy nhiên, bản thân giao thức không cố gắng giải quyết các vấn đề ứng dụng của giao tiếp liên chuỗi, chẳng hạn như chuyển token từ blockchain này sang blockchain khác.

Tuy nhiên, Gravity là một cơ sở đáng tin cậy cho những ứng dụng như vậy, cho phép chúng phi tập trung và không cần sự tin cậy. Một chức năng cơ bản cần thiết cho giao tiếp chuỗi chéo là quy trình cơ bản nhất: swap tài sản chuỗi chéo. Có rất nhiều cách để giải quyết nhiệm vụ xây dựng các cổng trên đầu các cầu chuỗi chéo. Tuy nhiên, team đặc biệt tập trung vào một giải pháp dựa trên oracle để thực hiện chuyển token, được gọi là giao thức SuSy. Dưới đây là một vài mô tả chi tiết về SuSy.