Trang chủ Tin Tức Giao thức Gridex: Tích hợp Sổ Lệnh hoàn toàn trên chuỗi đầu...

Giao thức Gridex: Tích hợp Sổ Lệnh hoàn toàn trên chuỗi đầu tiên cho một thế hệ DEX mới

Website: https://gridex.org/

Whitepaper: https://gridex.org/gridex-whitepaper.pdf

Twitter: https://twitter.com/gridexprotocol

Medium: https://blog.gridex.org/