Trang chủ Tin Tức Giao thức CELL thông báo khởi động mạng thử nghiệm: Giai đoạn...

Giao thức CELL thông báo khởi động mạng thử nghiệm: Giai đoạn khai thác Airdrop tiếp theo

Singapore, ngày 17 tháng 1 năm 2022 – CELL Protocol Foundation đã thông báo về việc khởi chạy mềm ứng dụng Testnet rất được mong đợi của mình vào ngày 15 tháng 1, có sẵn để tải xuống qua trang web của công ty.

Thông báo này đóng vai trò như một lời mời cho tất cả người dùng tải xuống và cài đặt chương trình khai thác và khám phá chức năng của nó trên cơ sở dùng thử – không có vé nào được phát hành cho mục đích doanh thu trong thời gian này.

Tiếp theo là việc khởi động giai đoạn khai thác Airdrop vào ngày 21 tháng 1, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chạy chương trình với việc phát hành vé để tạo doanh thu.

Trong giai đoạn khai thác Airdrop nói trên, CELL Protocol sẽ phát hành 1% (1.000.000) tổng số chip của mình trong vòng 18 tháng, phát hành thêm 1% mỗi năm sau đó, trong khoảng thời gian 15 năm. Việc phát hành chip ổn định và được đo lường này sẽ cho phép một triệu cellsNet được phát hành mỗi tháng, với mức giảm sản lượng giảm một nửa sau mỗi ba năm.
Mô hình doanh thu sẽ vừa điều chỉnh số lượng mã thông báo CELL lưu hành trong hệ thống của nó cũng như thu hút các thợ đào tham gia vào mạng lưới CELL và cung cấp dịch vụ của họ.

Những phát triển này trong lộ trình của CELL Protocol sẽ thúc đẩy hơn nữa sứ mệnh của công ty là tạo ra một nền tảng điện toán bảo mật toàn cầu phi tập trung, bảo mật cao, ổn định và mạnh mẽ.

Mạng điện toán bảo mật đầu tiên tích hợp các ưu điểm chính của Zero Knowledge Proof (ZKP), MPC và TEE, hệ sinh thái dữ liệu cân bằng của CELL Protocol hứa hẹn sẽ mở đường cho những tiến bộ lớn trong việc lưu trữ dữ liệu quyền riêng tư, quản trị chuỗi chéo, phân phối các chức năng quản lý chính và đấu trường chữ ký an toàn.

Vui lòng liên hệ với Joy Cham nếu có thắc mắc về phương tiện truyền thông tại Joy@celllab.io.

Giới thiệu về CELL Protocol Foundation
Mạng CELL là một mạng mở riêng tư phi tập trung, bảo mật cao và mạnh mẽ. Nền tảng chuỗi chéo phi tập trung chính cho phép bất kỳ ai cũng có thể tự do tham gia xây dựng các kênh chuỗi chéo phi tập trung bằng cách sử dụng các thiết bị nhàn rỗi thông qua cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần được đề cử hợp lý và cơ chế bằng chứng tồn tại không tương tác, hỗ trợ ổn định, hiệu quả như cũng như các kết nối chi phí thấp với các tài sản trong chuỗi không đồng nhất.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về công ty tại đây.