Trang chủ Phân Tích Giá Tezos tăng trưởng mạnh và có thể đạt $5 vào năm...

Giá Tezos tăng trưởng mạnh và có thể đạt $5 vào năm 2019 (phần 3)

Tiếp theo phần 2

DỊCH VỤ LƯU KÝ CỦA COINBASE CUNG CẤP XTZ BAKING TỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Vào tháng 3 năm 2019, Coinbase bắt đầu cung cấp các giải pháp đầu tư Tezos baking tới dịch vụ lưu kí Coinbase cho các khách hàng tổ chức.

Dịch vụ lưu kí của Coinbase được thiết kế để cung cấp một đối tác tin cậy để quản lý và lưu trữ tài sản điện tử cho khách hàng của mình. Giải pháp Coinbase Tezos đã thu hút được sự quan tâm bởi vì nó cung cấp staking ngoại tuyến và sự tham gia quản trị

Các blockchain PoS là các khoản đầu tư hấp dẫn cho khách hàng tổ chức bởi vì nó cung cấp thu nhập thụ động cho việc hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như bỏ phiếu

Tại dịch vụ lưu kí của Coinbase, tất cả XTZ được lưu trữ ngoại tuyến. Đội ngũ Coinbase thực hiện các hành động tham gia mạng lưới cần thiết để tạo ra thu nhập thụ động. Dịch vụ lưu kí Coinbase cung cấp dịch vụ staking như một hoạt động ủy thác không tự nguyện cho khách hàng của mình

Các khách hàng của dịch vụ lưu kí Coinbase sẽ có cơ hội để tham gia vào các quyết định quản trị ngoại tuyến sử dụng mô hình MakerDAO Smartproxy. Cả hai giải pháp quản trị ngoại tuyến của Tezos và Maker sẽ được cung cấp bởi dịch vụ lưu kí Coinbase

Sau phí lưu kí, Coinbase nói rằng khách hàng sẽ nhận lợi nhuận 6.6% một năm. Lợi nhuận trung bình hàng năm Tezos là 7.09%. Trang web cũng đánh giá Tezos staking, mức độ phức tạp (chi phí và bảo trì) là dễ dàng, và tỉ lệ thưởng (ROI và sự ổn định) là “tốt” và “tỉ lệ rủi ro” (vốn hóa thị trường và sự thanh khoản) là “ổn định”

Giải pháp Tezos staking được cung cấp bởi Ví được hỗ trợ Binance. XTZ mặc dù chưa được giao dịch trên sàn Binance

CÁCH THỨC TỰ SỬA ĐỔI ATHENS SẼ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Giá Tezos tăng mạnh gần đây trùng với thời điểm bắt đầu quy trình tự sửa đổi của mạng Athens A. Quá trình triển khai tiềm năng này được đề xuất lần đầu vào 28 tháng 2. Athens hiện trải qua giai đoạn thăm dò và thử nghiệm và hiện đang gần hoàn thành giai đoạn cuối.

Trong giai đoạn bắt đầu “Exploration”, các bakers đã bỏ một lá phiếu ‘có’, ‘không’ hoặc ‘thông qua’. Để bỏ phiếu thành công và chuyển sang giai đoạn ‘Testing’, một yêu cầu người đại diện (tối thiểu số lượng bakers tham gia và đồng thuận) phải được đáp ứng. Tối thiểu 80% tổng số phiếu bầu có thể bỏ phiếu thì phải được bỏ phiếu. Nếu 80% tham gia bằng cách bỏ một phiếu, thì trong số những người bỏ phiếu có hoặc không, thì sự đồng thuận phải có ít nhất 80% đại đa số

Trong thời gian thử nghiệm, không có bất kì biểu quyết nào. Sau khi thử nghiệm, giao thức sẽ chuyển sang giai đoạn cuôí ‘Promotion’, một lần nữa vẫn theo quy trình bỏ phiếu như trong giai đoạn ‘Exporation’, với những bakers một lần nữa bỏ phiếu yay/nay/pass với những yêu cầu tương tự. Nếu điều này thành công, ở tại cuối giai đoạn promotion, các nút Tezos sẽ chuyển sang mã giao thức mới