Trang chủ Phân Tích Giá Tezos tăng trưởng mạnh và có thể đạt $5 vào năm...

Giá Tezos tăng trưởng mạnh và có thể đạt $5 vào năm 2019 (phần 2)

Tiếp theo phần 1

STAKING XTZ ĐỂ KIẾM THU NHẬP THỤ ĐỘNG

Các tài sản tiền điện tử dựa trên blockchain được hưởng lợi từ hiệu ứng mạng (bảo mật, bất biến, số lượng người dùng). Do đó, sự phân chia mạng và người dùng do các hard forks đã hạ thấp giá trị của dự án (hiện tại và sau khi fork). Các fork của các đồng Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum Classic là ví dụ.

Thay vì forking, Tezos đặt mục tiêu phối hợp các cuộc thảo luận xung quanh một chuỗi, thực hiện các cập nhật chất lượng cao nhất cho chuỗi khi chúng có sẵn

Việc thay đổi mạng Tezos được thực hiện thông qua quy trình bỏ phiếu nhiều giai đoạn, quy trình này mất 3 tháng để hoàn thành

Khi khối Genesis được ban hành vào tháng 6 năm 2018, 609 triệu XTZ được phân phối. Các XTZ còn lại được phát hành cho những người quản trị với tỉ lệ lạm phát dự kiến khoảng 5%. Sẽ không có giới hạn về nguồn cung

Tezos vận hành sử dụng mô hình PoS cho hoạt động giao dịch và quản trị mạng. Người sở hữu XTZ có thể stake token của họ để trở thành một đại diện hoặc ủy quyền token của họ cho một người đại diện khác. Số lượng XTZ được nắm giữ sẽ tăng với tỉ lệ lạm phát 5%, nếu không, chúng bị pha loãng

Nếu một người dùng chọn không tham gia stake, họ sẽ không mất token của họ hoặc bỏ lỡ lợi nhuận bởi vì biến động giá do thị trường bên ngoài, nhưng họ sẽ bỏ lỡ cơ hội để kiếm thu nhập thụ động

Staking tạo ra động lực cho tất cả người nắm giữ để tham gia vào việc ra quyết định mạng lưới. Hiện tại 81% token Tezos được chỉ định cho staking

Người đại diện là các tài khoản Tezos được phân công trách nhiệm quản lí các node và xử lý các sửa đổi giao thức, những cập nhật phần mềm và các bản vá. Họ trả trái phiếu như là chứng khoán và cần sở hữu ít nhất 10000 XTZ để trở thành người đại diện hoặc baker (biến Tezos thành một mạng PoS) Họ cũng sẽ tính phí người dùng mạng cho dịch vụ của họ với tư cách là người sửa đổi mạng và nhà sản xuất khối

Một người dùng cũng có thể ủy quyền XTZ của họ cho một dịch vụ ủy quyền, một mạng lưới tự vận hành và tiếp tục nhận lợi ích lạm phát. Người dùng giữ quyền đối với token của họ trong khi ủy quyền và giá trị được thêm vào nhóm đại diện

Sửa đổi giao thức được thông qua trong các quy trình bầu cử mỗi 131072 khối, hoặc khoảng 3 tháng 1 lần

Người đại diện đầu tiên cần trở thành baker. Baker là những người sản xuất khối và được chỉ định ngẫu nhiên tới mạng Tezos để khai thác trên nó và xác minh giao dịch

Một nhóm gồm 32 nodes được chọn ngẫu nhiên trở thành người xác nhận và bỏ phiếu về tính hợp lệ của blocks. Bakers cung cấp một trái phiếu như người đại diện, trái phiếu này sẽ bị mất nếu họ thực hiện bất kì hành động có ác ý ( như công bố một khối trống rỗng)