Trang chủ Tin Tức Giá của token SWOP sẽ là bao nhiêu?

Giá của token SWOP sẽ là bao nhiêu?

Trong bài viết này, chúng ta s tho lun v các yếu t chính có th nh hưởng đến giá ca token SWOP.

Nhiều người đang thắc mắc về giá của token SWOP tại thời điểm phát hành, khi các nhà cung cấp thanh khoản bắt đầu thu thập phần thưởng trong các token đó. Giá cả sẽ do thị trường quyết định và Swopfi không có khả năng nhìn trước được. Tuy nhiên, Swopfi có thể cung cấp cho bạn một số thông tin thực tế về token và các bạn sẽ có thể đưa ra ý tưởng của riêng mình về giá có thể có của nó.

  1. SWOP là một token quản trị: người dùng sẽ có thể bỏ phiếu với nó trên các cài đặt chính của toàn bộ hệ thống swop.fi. Về cơ bản, nó có giá trị thực.
  2. Giá của SWOP được hỗ trợ bởi phí swap trong tất cả các pool của swop.fi: số lượng giao dịch càng lớn, giá của SWOP càng cao.
  3. Tổng nguồn cung cấp token SWOP sẽ bị hạn chế đáng kể.

Chc năng qun tr

Token SWOP sẽ được yêu cầu để quản lý phần thưởng trong các pool thanh khoản ở các giai đoạn sau. Không giống như giai đoạn đầu, khi mà việc cung cấp tính thanh khoản cho bất kỳ pool nào được thưởng bằng cùng một lượng token SWOP, ở các giai đoạn sau, phần thưởng của mỗi pool sẽ được xác định bằng cách bỏ phiếu bằng token SWOP. Phần chia sẻ tổng số phiếu bầu của một pool sẽ tương ứng với tỷ lệ tiền thu được từ phí trả cho người tham gia như phần thưởng trong khoảng thời gian một tuần tiếp theo.

Bằng cách bỏ phiếu, cũng có thể thay đổi các thông số của hệ thống, chẳng hạn như lượng phí swap trong các pool. Ngoài ra, token SWOP đã stake được sử dụng để bỏ phiếu cũng sẽ nhận được phần thưởng.

Mua li SWOP

40% số tiền thu được từ phí swap trong pool swop.fi được sử dụng để mua token SWOP từ pool SWOP-USDN, làm tăng giá của SWOP. Hàng ngày, có thể mua không quá 0,25% tất cả các token SWOP có sẵn trong một pool. Token SWOP mua lại sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng trên các token được stake để quản lý.

Cung cp SWOP

Trong năm đầu tiên kể từ khi ra mắt SWOP, tổng nguồn cung sẽ tăng dần từ 0 lên 2 triệu:

  • 1 triệu sẽ được unlock dần dần cho những người dùng đã cung cấp tính thanh khoản ở giai đoạn đầu (vài tháng đầu tiên dịch vụ hoạt động).
  • 1 triệu token khác sẽ dần dần được cung cấp cho các nhà cung cấp thanh khoản làm phần thưởng.

Trong năm thứ hai, 1 triệu token SWOP khác sẽ được cung cấp. Mỗi năm tiếp theo, nguồn cung SWOP sẽ giảm 25%.

Biểu đồ này cho thấy nguồn cung cấp SWOP dự kiến ​​trong 10 năm tới. Vào năm 2031, khoảng 75.000 token mới sẽ được phát hành và tổng nguồn cung sẽ đạt khoảng 5,7 triệu.

Đăng ký Twitter ca Swopfi đ không b l các cp nht thường xuyên ca Swopfi! Tham gia nhóm h tr ca Swopfi trên Telegram nếu có câu hi liên quan đến dch v ca Swopfi.

Theo Swop.fi