Trang chủ Phân Tích Ethereum vượt xa Bitcoin, Đây là lí do tại sao ETH có...

Ethereum vượt xa Bitcoin, Đây là lí do tại sao ETH có thể vượt qua $2,880

Ethereum đang bắt đầu một đợt tăng mới từ vùng hỗ trợ $2,550. Giá ETH đang tăng, và nó có khả năng tăng giá cao hơn nếu nó phá vỡ mức giá $2,880.

  • Ethereum đang có những tín hiệu tích cực trên vùng kháng cự $2,750.

  • Giá cao hơn mức hỗ trợ $2,700 và đường SMA 100 (đường chỉ báo 100 giờ liên
    tiếp).

  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự $2,750 trên biểu hàng giờ của ETH/USD (nguồn dữ liệu Kraken).

  • Cặp này có thể bắt đầu một đợt tăng mạnh nếu không có sự phá vỡ nào dưới đường SMA 100 và $2,700.

Giá Ethereum đang hướng tới sự tăng giá trở lại

Sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng $2,550, ethereum bắt đầu một đợt tăng mới trên mức kháng cự $2,650. ETH đã tăng tốc trên mức $2,750 và $2,720.

Giá đã tăng tốc lên trên mức thoái lui Fib 50% của động thái đi xuống từ mức cao $2,814 xuống mức thấp $2,548. Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm với mức kháng cự gần $2,750 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD.

Cặp này đang cao hơn mức hỗ trợ $2,700 và đường SMA 100, không giống như bitcoin. Ether cũng nằm trên mức thoái lui Fib 76,4% của động thái đi xuống từ mức cao $2,814 đến mức thấp $2,548. Mức kháng cự tức thời là gần mức cao $2,814.

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $2,850. Rào cản chính là gần mức $2,880. Một sự bứt phá rõ ràng trên mức $2,880 có thể tăng tốc cho một đợt tăng giá lớn hơn. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể kiểm tra mức $3,000.

Mức giảm giá được hỗ trợ bằng ETH?

Nếu Ethereum không thể vượt qua mức kháng cự $2,800 và $2,850, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. Hỗ trợ giảm giá ban đầu là gần mức $2,750.

Mức hỗ trợ chính hiện đang hình thành ở gần mức $2,850 và đường SMA 100. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới $2,650 và đường SMA 100 có thể mở ra một đợt giảm lớn hơn. Mức hỗ trợ chính tiếp theo nằm gần vùng $2,550, dưới vùng mà giá có khả năng chuyển sang vùng giảm.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD hàng giờ của ETH/USD đang dần tăng tốc trong vùng giá tăng.

RSI hàng giờ (chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI của ETH/USD hiện đang trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $2,650

Mức kháng cự chính – $2,850

Theo NEWSBTC