Trang chủ Phân Tích Ethereum được chấp nhận, lý do tại sao ETH có thể tăng...

Ethereum được chấp nhận, lý do tại sao ETH có thể tăng lên trên $3,400

Ethereum đã kéo dài đã tăng của nó trên mức kháng cự $3,300. Giá ETH đang có những dấu hiệu tích cực và thậm chí nó có thể vượt qua mức $3,400.

  • Ethereum bắt đầu tăng trên mức kháng cự $3,250 và $3,300.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $3,250 và đường SMA 100 (đường chỉ báo 100 giờ liền).
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $3,240 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu Kraken).
  • Cặp tiền có thể tăng tốc cao hơn nếu có sự bứt phá rõ ràng trên $3,350.

Giá Ethereum phá vỡ mức kháng cự chính

Ethereum vẫn được trả giá cao trên vùng hỗ trợ $3,000, tương tự như bitcoin gần $45,000. Giá ETH đã hình thành mức cơ sở trên $3,050 và nó bắt đầu tăng.

Đã có sự bứt phá phía trên mức kháng cự $3,200 và $3,250. Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $3,240 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Cặp tiền hiện đang giao dịch trên $3,250 và đường SMA 100.

Nó đã giao dịch trên $3,300 và nó đang kiểm tra mức mở rộng 1,236 Fib của mức giảm từ $3,312 xuống $3,131. Mặt khác, mức kháng cự ban đầu là gần mực $3,355.

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Sự bứt phá rõ ràng trên $3,355 có thể tạo ra sự tăng trưởng hơn nữa. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $3,260. Nó gần với mức mở rộng 1,618 Fib của mức giảm giá từ $3,312 xuống $3,131. Bất kỳ đợt tăng nào có thể kêu gọi sự di chuyển về mức $3,500.

Giới hạn giảm bằng ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $3,355 và $3,360, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. Mức hỗ trợ tức thời về phía giảm là gần $3,300.

Mức hỗ trợ quan trọng hiện đang hình thành gần vùng $3,250 và đường xu hướng bị phá vỡ. Việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $3,250 có thể đẩy giá về phía dưới đường SMA 100. Mức hỗ trợ chính tiếp theo có thể là $3,200, dưới mức đó những đợt giảm có thể nhắm mục tiêu kiểm tra lại $3,120 trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH\USD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD hiện cao hơn mức 60.

Mức hỗ trợ chính – $3,250

Mức kháng cự chính $3,420

Theo NEWSBTC